Naše realizácie fotovoltaických elektrární

Naše realizácie fotovoltaických elektrární pre vašu inšpiráciu

Vybrali sme pre vás zaujímavé realizácie fotovoltaických elektrární, ktoré naši zákazníci bezstarostne využívajú, pretože vedia, že sa v každom prípade vedia na nás obrátiť. Staňte sa aj vy producentom vlastnej elektrickej energie a neváhajte nám poslať dopyt na naše solárne elektrárne.


Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,750 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 15,0 kWh 

Doplnková technológia: Smart Meter a Back-Up 

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Daná fotodokumentácia znázorňuje využitie aj toho najmenšieho kusa strechy orientovaného na priaznivú svetovú stranu, kde bude dosahovaná želaná produkcia z fotovoltaických panelov. Veľkosť elektrárne 9,750 kWp krásne pokryje všetky potreby zákazníka aj spolu s 15 kWh batériovým úložiskom pripravené slúžiť vtedy, kedy produkcia z fotovoltaiky nepostačuje na pokrytie spotreby v domácnosti. Veľkou výhodou je aj virtuálna batéria, ktorá sa do jesene bude zásobiť prebytkami do siete a v zime poslúži na zníženie faktúr za elektrickú energiu, určite ju odporúčame aj keď má Vaša fotovoltaická elektráreň batériové úložisko.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,500 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 30,0 kWh 

Doplnková technológia: Smart Meter a Back-Up 

Produkcia: 14500 kWh/Rok

Popis: Na želanie zákazníka v Štitároch pri Nitre sme zrealizovali tento krásny projekt fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom. Počet fotovoltaických panelov bol navýšený tak, aby mohol menič napätia Huawei púšťať do siete 10 kW a zároveň pohodlne dobíjať batérie. Elektráreň dosahuje veľké hodnoty produkcie už od skorého rána, ktoré si stabilne udržiava aj počas dňa. Ako je možné vidieť v priloženej fotodokumentácií, kapacita batérií je až 30 kWh, čo predstavuje najvyššiu možnú kapacitu na jeden Huawei menič. S uvedeným výkonom elektrárne sa bude pohodlne dobíjať aj elektromobil, ktorý si zákazník plánuje v blízkej budúcnosti zabezpečiť.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,000 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 15,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Naša fotovoltaická elektráreň v Leviciach, pre zákazníka prináša vysokú mieru sebestačnosti, kde okrem jej hlavnej funkcie a to výroby elektriny prináša aj zmodernizovanie a skrášlenie jeho nehnuteľnosti. Vysoká kapacita batérií o výkone 15 kWh zabezpečuje pokrytie spotreby zákazníka vo večerných hodinách, kde sa cez deň tieto batérie dokážu nabíjať až 5 kW za hodinu. Veľkosť elektráreň teda umožňuje zásobovať dom dostatočnou výrobou elektrickej energie plus ukladať nespotrebovanú výrobu do batérií.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9,000 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Produkcia: 10500 kWh/Rok

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne s konštrukciou pre rovné strechy prebiehala v Nitre v časti Zobor. Potenciál strechy bol plne využitý a umožnil pokládku až 24 fotovoltaických panelov Canadian Solar 375 Wp Black Frame. Takáto výkonná elektráreň dokáže uspokojiť spotrebu domácnosti počas dňa plus nadprodukciu uloží do virtuálnej batérie, ktorá v období výstavby elektrárne poskytuje zákazníkovi výhodné podmienky. Na konštrukciu boli použité kvalitné materiály, aby odolala vetru a prípadnej snehovej záťaži. Dôležitou súčasťou tejto konštrukcie sú vetrolamy, ktoré môžete vidieť zo zadnej strany konštrukcie.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,125 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter a Optimizéry Huawei

Ročný zisk: 2650 €

Produkcia: 15500 kWh/Rok

Popis: Predstavujeme Vám unikátnu fotovoltaickú elektráreň inštalovanú v meste Sereď. Tento projekt je špecifický perfektným balansovaním výkonu meniča, kde bolo použitých až 13,125 kWp solárnych panelov na 10 kW menič Huawei SUN2000-10KTL-M1. Pri inštalácii bola doslova pokrytá celá strecha nehnuteľnosti, ktorá je výborne orientovaná. Pod každý solárny panel boli použité Optimizéry výkonu Huawei, čo umožní maximálnu produkciu každého solárneho panela zvlášť. Zákazník prostredníctvom tejto solárnej elektrárne pokryje vysokú časť spotreby svojej domácnosti a to aj, keď vykuruje prostredníctvom invertorových klimatizačných jednotiek. Slovom na záver, táto fotovoltaická elektráreň láme všetky obavy z nárastu cien elektrickej energie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 7,500 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Ročný zisk: 1500 €

Produkcia: 8700 kWh/Rok

Popis: Obľúbená fotovoltaická elektráreň vo výborne skombinovanom výkone a kapacite batérií až 10 kWh, umožní domácnosti pri meste Holíč, byť sebestačnými. V letných mesiacoch sa prebytky z tejto fotovoltaickej elektrárne budú umiestňovať do virtuálnej batérie, kde si ich následne domácnosť spotrebuje alebo nechá finančne kompenzovať od ZSE Energia a.s. na konci zúčtovacieho obdobia. Preto aj pri Vašej domácnosti odporúčame voliť vyšší výkon fotovoltaickej elektrárne a elektráreň radšej nadimenzovať.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 5,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Ročný zisk: 1100 €

Produkcia: 6100 kWh/Rok

Popis: Inštalácia tejto fotovoltaickej elektrárne prebiehala v mestskej časti Rusovce-Bratislava. Perfektná orientácia nehnuteľnosti zákazníka zabezpečí dosiahnutie vysokej produkcie počas celého roka. Solárne panely Canadian Solar 375 Wp Black Frame moderne skrášlili nehnuteľnosť a domácnosť, ktorá je o krok bližšie k sebestačnosti je vidieť už z diaľky. Jedná sa o našu často inštalovanú fotovoltaickú elektráreň, ktorú môžeme len odporučiť !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,040 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 7,60 kWh (Možnosť rozšírenia až na 100 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter a BACK-UP System

Ročný zisk: 1100 €

Produkcia: 6000 kWh/Rok

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne prebiehala v obci Šintava. Systém tvorí menič napätia GoodWe a batérie Pylontech. Od našich spoľahlivých komponentov Huawei sme spravili výnimku a použili sme systém GoodWe, pretože domová sieť nám neumožnila inštaláciu BACK-UP Systému s použitím komponentov Huawei (v domovej inštalácii chýbal “modrý vodič”). Veľkou výhodou tohto systému je podpora vysokej kapacity blokov batérie. Pri inštalácii sme použili kombináciu konštrukcie pre rovné strechy 9 solárnych panelov a pre šikmé strechy, kde sme umiestnili 5 solárnych panelov.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,750 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter a BACK-UP System

Ročný zisk: 1900 €

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Výkonná fotovoltaická elektráreň s batériami inštalovaná v Lokalite Stupava nás potrápila ale o to viac tešila, keď začala dosahovať produkciu ! Inštalácia prebiehala na 8 metrov vysokej budove rodinného domu, kde sme konštrukciu kotvili použitím konštrukcie pre solárne panely pre plechové strechy. Aj napriek riziku plechovej strechy a vysokej budovy rodinného domu to naši technici zvládli precízne. Táto fotovoltaická elektráreň bola doplnená o BACK-UP System, čo umožní zálohovať 1-Fázu v rodinnom dome, pri výpadku prúdu vo výkone 3,50 kW.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,625 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Ročný zisk: 1150 €

Produkcia: 6200 kWh/Rok

Popis: Krásna novostavba doplnená o špičkovú fotovoltaickú elektráreň, ktorá zabezpečí pokrytie väčšej časti spotreby tejto domácnosti. Rozmer strechy presne umožnil použitie konštrukcie pre solárne panely s orientáciou na Juh v počte 5 solárnych panelov v 3 radoch. Zákazník myslel na výstavbu fotovoltaickej elektrárne už dopredu a pripravil chráničku vedenú zo strechy až pri domový rozvádzač, čo nám umožnilo jednoduché a precízne trasovanie káblov. Konštrukcia bola zaťažená betónovými obrubníkmi a zaistená nerezovými vetrolamami, aby sa predišlo každému nečasu. Myslieť na výstavbu fotovoltaickej elektrárne už pri stavbe domu znamená myslieť moderne a dopredu !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Ročný zisk: 1100 €

Produkcia: 6100 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň bola inštalovaná na montovanom dome, zákazník si zvolil menič Huawei SUN2000-10KTL-M1, čím si získal rezervu na dostavbu elektrárne v budúcnosti v prípade potreby. Kapacita batérií je nadimenzovaná na jeho energetickú potrebu vo večerných hodinách, kde spolu s kapacitou solárnych panelov z domu vytvoril takmer sebestačný objekt (Sebestačnosť cez 85%). Solárne panely, boli rozmiestnené tak, aby sa v budúcnosti dali jednoducho rozšíriť. Veľmi pekný projekt, odporúčame !

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 9,00 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter

Ročný zisk: 1800 €

Produkcia: 10300 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň mierená na maximalizáciu výroby, ktorej prebytky smerujú do virtuálnej batérie. Zákazník sa rozhodol veľmi múdro, pretože prebytky z virtuálnej batérie, ktoré by aj nevyčerpal mu budú vyplatené na konci zúčtovacieho obdobia cenou silovej elektriny. V jednoduchosti, okrem pokrytia celej svojej spotreby cez deň, si vytvoril “malé podnikanie pre domácnosť”. Veľkou výhodou je aj čerpanie elektriny z virtuálnej batérie vo večerných hodinách za polovicu jeho tarify. Panely boli umiestnené na garážovú strechu, kde sme si vytvorili “rovinu” podopretím konštrukcie Západ-Východ chemickou kotvou. Zaujímavé riešenie však ?

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 6,75 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Kapacita batérie: 5,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Optimizéry výkonu a Smart Meter

Ročný zisk: 1350 €

Návratnosť: 8,2 rokov

Popis: Unikátna fotovoltaická elektráreň s použitím prémiových komponentov značky HUAWEI, poskytujúce vysoký výkon, komfortnú monitorovaciu aplikáciu a životnosť batérie až 25 rokov pri priemernom nabíjacom cykle 250 za rok s možnosťou jednoduchej nadstavby o ďalšie 5 kWh moduly batérie. Inštalácia pozostávala z 10-tich panelov umiestnených na Juh a 8-ich panelov umiestnených na Juho-Západ a Juho-Východ, kde boli použité optimizéry, aby každý panel na JZ a JV strane produkoval nezávisle. Pri inštalácií boli použité naše výkonné solárne panely Canadian Solar 375 Wp s čiernym rámom. Táto fotovoltaická elektráreň sa výborne hodí pre rodinné domy s vyššou spotrebou elektrickej energie.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 3,75 kWp

Výkon veternej elektrárne: 2,5 kWp

Využitie prebytkov: Ohrev TÚV

Inštalácia: Kombinácia s veternou elektrárňou

Ročný zisk: 800 €

Návratnosť: 5,2 rokov

Popis: Tak toto bola výzva ! Ale zvládli sme ju … kombinácia fotovoltaiky a veternej elektrárne s usmernením prebytkov na ohrev teplej vody. Naše riešenie zabezpečí ohrev teplej vody pre zákazníkov penzión zväčša zadarmo a to aj na kúrenie. Ak sa voda nahreje využije sa uskladnenie nespotrebovanej energie do virtuálnej batérie. Súčasťou tejto elektrárne sú špičkové solárne panely Canadian Solar 375 Wp SLV Frame a menič napätia od spoločnosti Huawei s možnosťou pripojenia batérie a až 10 ročnou zárukou.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Ročný zisk: 836 €

Návratnosť: 6,8 rokov

Popis: Uvedená 3-fázová solárna elektráreň predstavuje výbornú kombináciu využitia solárnej energie pre chod tepelného čerpadla a pre ďalšie potreby domácnosti. Maximalizáciou využitia vyrobenej energie si zákazník dokáže zabezpečiť najrýchlejšiu návratnosť investície a fotovoltaickú elektráreň využívať roky po navrátení tejto investície. Pri využití prebytkov si zákazník zvolil ukladanie nespotrebovanej energie do virtuálnej batérie. Veľkou výhodou je aj možnosť pridania fyzickej batérie Huawei Luna 2000, pre ktorú je náš nainštalovaný menič napätia Huawei SUN 2000 5KTL-M1 predpripravený.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 3,60 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Ročný zisk: 750 €

Návratnosť: 8 rokov

Popis: Inštalácia jednofázovej fotovoltaickej elektrárne GoodWe s batériou prebiehala v obci Vinodol pri Nitre. Pozitívne hodnotíme orientáciu a sklon strechy nehnuteľnosti, čo umožňuje dosahovať slušnú produkciu fotovoltaiky už v skorých ranných hodinách aj počas zimného obdobia. Naše celočierne solárne panely Sharp 360 Wp, na nehnuteľnosti vynikajú a svoju funkciu kvalitných panelov spĺňajú podľa našich očakávaní, čo možno vidieť na grafe produkcie elektrárni.  Veľkou výhodou tejto fotovoltaickej elektrárne je funkcia záložného zdroja alebo funkcia BACK-UP, kde kapacita batérie uspokojí domácnosť v prípade výpadku prúdu aj na 7-8 hodín.  Dobre známe zariadenia GoodWe sme v našej ponuke nahradili meničmi značky HUAWEI, ktoré taktiež podporujú funkciu záložného zdroja pridaním zariadenia BACK-UP Systém a našich zákazníkov uspokoja svojou 10-ročnou zárukou a množstvom doplnkových funkcií.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 5,04 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Ročný zisk: 790 €

Návratnosť: 7,2 rokov

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne prebiehala v Novom Meste nad Váhom. Táto 3-fázová fotovoltaická elektráreň je špecifická svojim rozložením našich Celočiernych solárnych panelov Sharp 360 Wp, ktoré boli umiestnené po oboch stranách strechy. Práve menič značky HUAWEI umožňuje zapojenie až dvoch nezávislých stringov, čo sa prejaví na nezávislom fungovaní série panelov umiestnenej na boku strechy. Súčasne s inštaláciou fotovoltaickej elektrárne pre zákazníka zabezpečujeme aj virtuálnu batériu, čo je pri On-Grid elektrárňach veľkou výhodou.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 2,88 kWp

Využitie prebytkov: Batéria

Kapacita batérie: 5,12 kWh

Ročný zisk: 685 €

Návratnosť: 6,8 rokov

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne prebiehala na západnom Slovensku v okrese Levice. Náš zákazník využíva prostredníctvom hybridného meniča napätia GoodWe 3048-EM ukladanie nespotrebovanej vyrobenej energie do batérie, ktorá je pre jeho spotrebu ideálna. V lete plánuje elektráreň rozšíriť o ohrev vody. Naše celočierne panely Sharp 360 Wp Full Black túto nehnuteľnosť doplnili svojim moderným prevedením.

Typ solárnej elektrárne: OFF-GRID ostrovná elektráreň

Výkon solárnej elektrárne elektrárne: 3,92 kWp

Využitie prebytkov: Batéria

Kapacita batérie: 10,24 kWh

Prepojiteľnosť s centrálou: Áno

Zapojenie solárnych panelov: Sériovo-paralelné

Popis: Ostrovná elektráreň, ktorá disponuje kapacitou batérií až 10,24 kWh. Celý chod fotovoltaickej elektrárne zabezpečujú kvalitné komponenty od značky Victron Energy. Veľkou výhodou je prepojiteľnosť tejto solárnej elektrárne s centrálou, ktorá disponuje automatickým štartom na pokyn meniča napätia, v čase keď sa vyžaduje elektrická sieť v objekte a kapacita nabitia batérie nie je postačujúca. Výkon elektrárne je vhodný na momentový odber až vo výške špičkového výkonu 9000 W. Tento typ elektrární našim zákazníkom prevažne navrhujeme na mieru podľa požiadaviek.


Voľba zhotoviteľa fotovoltaickej elektrárne je dôležitá. Naša firma SOLAR SYSTEM vám ponúka cenovo výhodné riešenia najvyššieho technologického štandardu, pretože chceme, aby sa fotovoltaika stala súčasťou domácností a aby solárne panely nechýbali na žiadnej nehnuteľnosti, ktorá túži byť energeticky nezávislá. A nezabúdajte, nekupujete len fotovoltaickú elektráreň, ale aj služby, servis a prístup firmy v každej potrebnej situácii. Preto sme Vám vždy k dispozícii !