Naše realizácie fotovoltaických elektrární

Naše realizácie fotovoltaických elektrární pre vašu inšpiráciu

Vybrali sme pre vás zaujímavé realizácie fotovoltaických elektrární, ktoré naši zákazníci bezstarostne využívajú, pretože vedia, že sa v každom prípade vedia na nás obrátiť. Staňte sa aj vy producentom vlastnej elektrickej energie a neváhajte nám poslať dopyt na naše solárne elektrárne.


Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13.760 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická + Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 14 000 kWh/Rok

Popis: Táto špičková fotovoltaická elektráreň pozostáva z Novinky v našom portfóliu a to z prvotriednych solárnych panelov Trina Solar Vertex S+ Dual Glass, ktoré vynikajú najnovšou technológiou článkov N typ I-TOPCon. Pri porovnaní produkcie v tejto konkrétnej elektrárni, solárne panely dosahujú zvýšenú produkciu už od skorých ranných hodín, kde sa vynovená technológia typu článkov osvedčila a potvrdila. Pre konkrétnu domácnosť, ktorá je plne elektrifikovaná a dosahuje nemalú ročnú spotrebu energie, sa uplatnia aj najmä 2X 15 kWh bloky Huawei LUNA batérií, ktoré zabezpečia, že odber z distribučnej siete bude prakticky po väčšine roka takmer nulový. Pri očakávanom náraste cien energií bude investícia a návratnosť z tejto fotovoltiky pre domácnosť veľmi rýchla.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 14.080 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická + Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 14 000 kWh/Rok

Popis: Príklad realizácie fotovoltickej elektrárne Huawei, kedy bol využitý ozaj celý potenciál striech na rodinnom dome. Takto odborne a precízne prevedená inštalácia zhodnotí samotnú nehnuteľnosť a zabezpečí pravidelnú produkciu energie v časoch, kedy sa z elektriny stáva komodita, ktorá každoročne bude rásť. Pri výbere systému Huawei, hrala rolu hlavne kvalita použitých komponentov a dlhé záručné doby na samotné komponenty. Aj keď má domácnosť batérie, využíva ich hlavne na ekonomické účely a nie na zálohu v prípade výpadku prúdu, čo je celá ideológia spoločnosti Huawei – a to poskytnúť čo najdlhšiu stabilitu systému a životnosť. Takáto elektráreň okrem celej ročnej spotreby domu dokáže „uživiť“ aj plnohodnotný elektromobil.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Nový model solárnych panelov v našom portfóliu, Trina Solar Vertex S+ Dual Glass, ktoré vynikajú najnovšou technológiou článkov N typ I-TOPCon a výkonom 440Wp, skrášlil túto nehnuteľnosť a rodinný dom typu bungalov doplnil o 10 kW obnoviteľný zdroj energie. Spolu s najvyššou dotáciou táto elektráreň prinesie domácnosti skorú návratnosť a zhodnotenie investície.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 10 000 kWh/Rok

Popis:  Trina Solar Vertex S+ Dual Glass s technológiou článkov N typ I-TOPCon a výkonom 440Wp sa môžu pochváliť o 10-15% vyšším zachytávaním slnečných lúčov dopadajúcich na solárny panel pod sklonom. To znamená, že sa perfektne hodia na inštalácie na tzv. „Áčkových“ strechách, ktoré sú orientované na Západ-Východ. Na konkrétnej inštalácii bola časť strechy orientovaná bližšie k Juho Východu a z toho dôvodu sa nainštalovalo viac panelov na Juho-Východnú vetvu.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis:  Inštalácia na rovnej streche novopostaveného rodinného domu prebehla bez akýchkoľvek stavebných zásahov do nehnuteľnosti a to vďaka nášmu odporúčaniu na predprípravu fotovoltiky pri stavbe domu. Zákazník si nechal poradiť našim technikom a pripravil všetko podľa požiadaviek na predprípravu. Tým pádom sme mali nachystané chráničky až  zo strechy priamo k miestu umiestnenia meniča napätia a taktiež aj hlavný domový rozvádzač bol predpripravený podľa našich požiadaviek. Neváhajte sa na nás obrátiť ak sa vám páči naša práca, chceli fotovoltaickú elektráreň práve od nás a potrebovali poradiť pri predpríprave na jej výstavbu.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Na uvedenej inštalácii si domácnosť vybrala systém, ktorý vychádza najekonomickejšie a to konkrétne On Grid menič GoodWe bez podpory batérií. Toto riešenie si zvolili hlavne z dôvodu, že prevaha spotreby energie je najmä na vykurovanie. Ich prioritou je počas roka vyrobiť čo najviac, aby si danú energiu následne z virtuálnej batérie prečerpali späť do spotreby domu.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Trina Solar Vertex S+ Dual Glass vďaka svojej technológii dvojitého skla, čo znamená, že namiesto zadnej fólie je použité tzv. teplom tvrdené sklo 1.6mm , radíme o dve triedy vyššie v požiarnej bezpečnosti v porovnaní so štandardným solárnym panelom. Okrem iných pozitívnych vlastností tohto panela túto vlastnosť vyzdvihujeme najmä. Konkrétne v tejto inštalácii vidíme aj umiestnenie meniča Huawei v exteriéri, kde by mal byť aspoň pod prístreškom, čo zaručí jeho bezproblémové fungovanie počas rokov.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 6.160 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 6 500 kWh/Rok

Popis: Ak máte rodinný dom s dobrou orientáciou na priaznivú slnečnú stranu, tak so zafixovaním mesačných nákladov máte vyhraté. Dôkazom je aj táto sympatická inštalácia na radovom rodinnom dome, kedy boli panely umiestnené na JZ. Solárne káble boli z plechovej strechy stiahnuté v UV stabilnej chráničke až smerom do garáže, tak aby ju nebolo vidno za odkvapovou rúrou. Inštaláciu sa snažíme vždy previesť tak aby sa prihliadalo jednak na dizajn ale aj funkčnosť riešenia.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Prezentujeme inštaláciu fotovoltiky na rovnej streche rodinného domu s použitím našej obľúbenej strešnej konštrukcie pre rovné strechy. Táto konštrukcia je rokmi overená a vydržala aj nepriaznivé vplyvy počasia a to z dôvodu vyššej záťaže ako pri konkurenčných konštrukciách a tiež aj z montáže obrubníka o váhe cca 45kg priamo kotveného do nerezového trojuholníka, ktorý sa následne prepája profilmi. Ďalšou výhodou tejto konštrukcie je, že nám poskytuje variabilitu v pokládke a nemusia byť presne dodržané medzery medzi panelmi ako pri jednoliatych konštrukciách, ktoré používame pri inštaláciách na firmách s výkonom nad 30kW a teda pri rodinných domoch dokážeme využiť väčšiu plochu strechy.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9.680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria + Fyzická batéria

Doplnková technológia: Záloha celého domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Nový model solárnych panelov  Trina Solar Vertex S+ Dual Glass, doplnil túto nehnuteľnosť nie len o 10 kWp fotovoltaickú elektráreň ale spolu s použitou technológiou GoodWe 10K-ET poskytuje rodinnému domu aj zálohu v prípade výpadku distribučnej siete. Toto riešenie nazývame Full Back Up a kombinujeme ho s batériami Pylontech.

Typ solárnej elektrárne: Fotovoltika pre firmy

Výkon solárnej elektrárne: 73.800 kWp

Využitie prebytkov: Lokálny zdroj + odpredaj

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby objektu

Produkcia: 80 000 kWh/Rok

Popis: Našu zručnosť a odbornú montáž radi odprezentujeme aj na priloženom projekte a to fotovoltaickej elektrárne typu Lokálny zdroj pre firmu. Aktuálna situácia ale aj prognóza vývoja cien energií v budúcnosti si vyžaduje, aby firmy siahali po obnoviteľných zdrojoch. V prípade tejto inštalácie bude spotreba objektu pokrytá plnohodnotne od Marca do Októbra. Firma predstavuje dennú prevádzku, kedy sa potrebná veľkosť fotovoltickej elektrárne elegantne navrhuje a zároveň aj návratnosť jej investície. Aj keď sklon plechovej strechy bol pomerne náročný, naši strechári svoju prácu odviedli precízne a panely sa okrem svojej funkcie na budove aj „vynímajú“. Z technického hľadiska sme ostali verní použitiu meničov napätia Huawei, čo nám uľahčilo inštaláciu optimizérov pod každý panel ako to vyžadujú nové technické normy. A čo viac, použitie optimizérov poskytuje fotovoltike maximálnu bezpečnosť a vypnutím celého systému, sa stabilizuje napätia v DC kabeláži a teda aj na samotných solárnych paneloch.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9,680 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Netypická inštalácia našich nových solárnych panelov Trina Vertex S+ 440Wp Double Glass, kedy práve technológia a to menič napätia Huawei je umiestnený na fasáde domu pod prístreškom. Aj, keď sme vždy najradšej keď je technika chránená v priestoroch domu, tak aj toto riešenie je vyhovujúce ak sa jedná o menší rodinný dom, kde nie je priestor nazvyš a teda jedinou cestou je využiť aj takto zaujímavo exteriér. Niečo málo k solárnym panelom, táto technológia Double Glass – technológia Dvojitého skla, poskytuje maximálnu požiarnu bezpečnosť, kedy je aj na zadnej strane panela tvrdené sklo namiesto fólie, čím panel izoluje a eliminuje riziko splanutia v prípade nešťastia zo strany domu.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 8,800 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 10 000 kWh/Rok

Popis: Prezentujeme zaujímavú inštaláciu, kedy domácnosť túžila po fotovoltike avšak rozmery a atypickosť strechy im to neumožňovala. Tak naši technici prišli s takýmto zaujímavým riešením. Navrhla sa pozemná inštalácia… Ako to funguje ? Od zákazníka požadujeme predpripraviť betónové pätky s podpornou konštrukciou, kde si naši strechári budú vedieť namontovať profily a uchytiť panely. Následne zákazník musí mať v deň inštalácie nachystanú drážku v zemi, kedy elektrikári položia zemné chráničky a natiahnu solárne káble až k miestu uloženia komponentov.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9.030 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby objektu 

Produkcia: 10 000 kWh/Rok

Popis: Sme hrdí, že sme mohli podporiť projekt výstavby Fotovoltaických elektrární pre materské a základné školy v západoslovenskom kraji, kde sme okrem spoľahlivo zhotovených štrnástich elektrární, s radosťou na podporu tohto pekného projektu v sebestačnosti škôlok mohli poskytnúť aj predĺžené záruky na náš zhotovený systém spolu s rozšírenou starostlivosťou a monitoringom každej zhotovenej elektrárne, tak aby sa vedenie školy mohlo venovať vzdelávaniu našej ďalšej generácie bez strachu o energeticky náročný chod prevádzok budov, kde im naše zhotovené fotovoltaické elektrárne pokryjú 60-80% celkových zdrojov elektrickej energie.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 15 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 15 000 kWh/Rok

Popis: Prezentujeme ukážkové využitie potenciálu celej strechy rodinného domu v okrese Nové Zámky. Domácnosť spravila to správne rozhodnutie a rozhodla sa podniknúť investíciu do tejto výkonnej fotovoltaickej elektrárne. Nakoľko má domácnosť vysokú spotrebu energie aj v kombinácii s tepelným čerpadlom, do popredia prichádza virtuálna batéria, kde ich cieľom je v lete a slnečných dňoch v roku vyrobiť a odovzdať čo najviac energie do distribučnej siete, aby v mesiacoch vykurovania mohli čerpať prebytky práve na chod tepelného čerpadla. Takéto riešenie je výhodné pre každého, kto má vysokú spotrebu elektriny najmä na vykurovanie.

Typ solárnej elektrárne: Malý zdroj pre firmu

Výkon solárnej elektrárne: 13,990 kWp

Využitie prebytkov: Celá spotreba produkcie FVE priamo v objekte

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby objektu 

Produkcia: 14 500 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň Huawei zhotovená pre budovu obchodíka farby-laky. Táto prevádzka je otvorená len počas denných otváracích hodín, čo sa perfektne hodí vzhľadom na produkciu z fotovoltaickej elektrárne. Veľkým bonusom je ukladanie prebytočnej energie do batériového úložiska, kedy sa uspokojí aj spotreba v noci a vykryjú sa špičky a nárazové spotreby/odbery v objekte. Na batériu Huawei poskytuje záruku 10 rokov a ak ste v kategórii firiem, že platíte od 0,30-0,50 €/kWh netreba váhať a treba voliť batériové úložisko.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 6.660 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria + Fyzická batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 7800 kWh/Rok

Popis: Ak sa rozhodnete mať zelenú strechu bez zásahu, vynájdeme sa aj tak ! Prezentujeme zaujímavé uloženie fotovoltaických panelov, na streche rodinného domu pod Zoborom, na typizovanej konštrukcii. Výhodou takto uložených panelov je ideálny sklon panelov na rovnej streche s dodržaním poveternostných koeficientov. Na výstavbu takejto fotovoltaickej elektrárne síce treba viac času a súčinnosť objednávateľa, avšak výsledok stojí zato.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 8.600 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria + Batéria v elektromobile

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 9 500 kWh/Rok

Popis: Naše nové solárne panely Trina Solar Vertex S+ Dual Glass prinášajú radosť aj zákazníkovi zo Záhorskej Bystrice, ktorý so 100% využitím plochy svojej strechy využíva prebytky pre elektromobilitu, ktorá nikoho z nás neminie. Nevýhodou však je, že slnko vyrába cez deň, keď s autom potrebujete byť v práci a teda elektrinu z panelov do batérie elektromobilu ukladať neviete. To sa však dá vyriešiť tiež … A to kúpou elektromobilu aj manželke, ktorá autom chodí len sporadicky, každý deň si auto v nabíjačke vystriedate a do práce sa presuniete práve s tým nabitým.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 6,640 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 7500 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň Huawei perfektne pracuje aj v rodinných domoch so staršou elektroinštaláciou. Po každej inštalácii chod elektrárne starostlivo monitorujeme, aby ste spoločne s nami mohli využívať energiu slnka bezstarostne a bez komplikácií. Táto domácnosť disponuje novými klimatizáciami, čo im umožní vykurovať domácnosť, bez potreby zapnutia plynového kotla v prechodných obdobiach. Výrazne šetria elektrinu a zároveň aj veľké množstvo nákladov na plyn.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 13,280 kWp

Využitie prebytkov: Celá spotreba produkcie FVE priamo v objekte

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby objektu 

Produkcia: 14 500 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň Huawei zhotovená pre budovu umývacieho centra. Táto prevádzka je otvorená len počas denných otváracích hodín, čo sa perfektne hodí vzhľadom na produkciu z fotovoltaickej elektrárne. Nakoľko je spotreba v objekte pomerne vysoká, celá produkcia z elektrárne je priamo spotrebovaná do spotreby auto-umyvárne, čím sa dosahuje návratnosť diela za 3,5 roka !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,280 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická + Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby objektu 

Produkcia: 14 500 kWh/Rok

Popis: Výkonná fotovoltaická elektráreň zhotovená na rovnej streche rodinného domu s použitím našej overenej strešnej konštrukcie, ktorá vydrží aj nepriaznivé veterné podmienky. Najväčšou výhodou tejto konštrukcie je jej modulovateľnosť, kedy sa dajú panely na streche prispôsobiť voči prekážkam a hlavnou prednosťou je kotvenie obrubníku priamo na trojuholníky zabezpečujúce stabilný sklon 15 stupňov. Teda obrubník tvoriaci jeden celok s trojuholníkom zabezpečí dostatočnú záťaž pre panely a to bez nutnosti akéhokoľvek zásahu do pôvodnej krytiny strechy. UV stabilné lisované gumené podložky, ktoré sa podkladajú pod obrubníky, zabezpečia dokonalú izoláciu medzi obrubníkom a povrchovou krytinou – fatrafol, ipa …

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9,960 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 11 000 kWh/Rok

Popis: Uvedený typ strešnej krytiny radíme ako jeden z najťažšie montovaných typov strešných krytín pre fotovoltaické elektrárne. Avšak naši skúsení strechári vedia ako naň a tak aj túto inštaláciu zvládli perfektne. Je dôležité, aby bola inštalácia konštrukcie odvedená precízne, aby sa zamedzilo nežiadúcim vplyvom vonkajšieho prostredia po inštalácii solárnych panelov. Na každú našu inštaláciu sa pripravujeme dôkladne, čoho dôkazom je pripravenosť „vykružovákov“ na umiestnenie komponentov aj do obkladu v technickej miestnosti.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,560 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická batéria

Doplnková technológia: Záloha objektu – UPS 

Produkcia: 15 000 kWh/Rok

Popis: Elektráreň vybudovaná na firemnom objekte s použitím solárnych panelov Jinko N-Type 565 Wp. Fyzické batériové úložisko Pylontech FORCE H1 sa skvele hodí na akumuláciu energie najmä do firiem, kedy elektrina dodávaná do siete je za minimálnu cenu výkupu a firma platí za odber zo siete nefixovanú cenu (0,50€/kWh).

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 6,640 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby domu 

Produkcia: 7500 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň umiestnená na novostavbe rodinného domu s použitím konštrukcie pre rovné strechy. Naša konštrukcia pre rovné typy striech sa vyznačuje vysokou stabilitou, pretože betónová záťaž je kotvená priamo do hliníkových profilov a teda s konštrukciou tvorí jeden súvislý celok. Rozdiel s konkurenciou je hlavne v tom, že záťaže sa len „neprikladajú“ po uložení konštrukcie ale sú priamo spojené s hliníkovými trojuholníkmi, ktoré zabezpečujú ideálny sklon 15 stupňov. Pod betónovú záťaž sa umiestňujú špeciálne gumené podložky vhodné pre fatrafol, tak aby izolácia strechy zostala dokonale nenarušená.

Typ solárnej elektrárne: Fotovoltaika pre firmy

Výkon solárnej elektrárne: 13,500 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická batéria

Doplnková technológia: Smart Meter – Monitoring celej spotreby firmy 

Produkcia: 13 000 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň pre túto firmu dokáže zabezpečiť vysokú mieru sebestačnosti, kde investíciou do solárnych panelov pri súčasných cenách elektriny pre firmy môžu očakávať do 5-tich rokov naspäť. Veľkou výhodou je aj inštalácia batérie, ktorá pomáha kompenzovať vysoký nárazový odber elektriny vo firme, tak aby nemusela hneď čerpať potrebnú energiu zo siete. Počas väčšine dní v roku sa batéria počas prevádzky firmy stihne nabiť na 100% a teda pokryje aj večernú spotrebu firmy.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,750 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 15,0 kWh 

Doplnková technológia: Smart Meter a Back-Up 

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Daná fotodokumentácia znázorňuje využitie aj toho najmenšieho kusa strechy orientovaného na priaznivú svetovú stranu, kde bude dosahovaná želaná produkcia z fotovoltaických panelov. Veľkosť elektrárne 9,750 kWp krásne pokryje všetky potreby zákazníka aj spolu s 15 kWh batériovým úložiskom pripravené slúžiť vtedy, kedy produkcia z fotovoltaiky nepostačuje na pokrytie spotreby v domácnosti. Veľkou výhodou je aj virtuálna batéria, ktorá sa do jesene bude zásobiť prebytkami do siete a v zime poslúži na zníženie faktúr za elektrickú energiu, určite ju odporúčame aj keď má Vaša fotovoltaická elektráreň batériové úložisko.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,500 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 30,0 kWh 

Doplnková technológia: Smart Meter a Back-Up 

Produkcia: 14500 kWh/Rok

Popis: Na želanie zákazníka v Štitároch pri Nitre sme zrealizovali tento krásny projekt fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom. Počet fotovoltaických panelov bol navýšený tak, aby mohol menič napätia Huawei púšťať do siete 10 kW a zároveň pohodlne dobíjať batérie. Elektráreň dosahuje veľké hodnoty produkcie už od skorého rána, ktoré si stabilne udržiava aj počas dňa. Ako je možné vidieť v priloženej fotodokumentácií, kapacita batérií je až 30 kWh, čo predstavuje najvyššiu možnú kapacitu na jeden Huawei menič. S uvedeným výkonom elektrárne sa bude pohodlne dobíjať aj elektromobil, ktorý si zákazník plánuje v blízkej budúcnosti zabezpečiť.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,000 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 15,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Naša fotovoltaická elektráreň v Leviciach, pre zákazníka prináša vysokú mieru sebestačnosti, kde okrem jej hlavnej funkcie a to výroby elektriny prináša aj zmodernizovanie a skrášlenie jeho nehnuteľnosti. Vysoká kapacita batérií o výkone 15 kWh zabezpečuje pokrytie spotreby zákazníka vo večerných hodinách, kde sa cez deň tieto batérie dokážu nabíjať až 5 kW za hodinu. Veľkosť elektráreň teda umožňuje zásobovať dom dostatočnou výrobou elektrickej energie plus ukladať nespotrebovanú výrobu do batérií.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid

Výkon solárnej elektrárne: 9,000 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Produkcia: 10500 kWh/Rok

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne s konštrukciou pre rovné strechy prebiehala v Nitre v časti Zobor. Potenciál strechy bol plne využitý a umožnil pokládku až 24 fotovoltaických panelov Canadian Solar 375 Wp Black Frame. Takáto výkonná elektráreň dokáže uspokojiť spotrebu domácnosti počas dňa plus nadprodukciu uloží do virtuálnej batérie, ktorá v období výstavby elektrárne poskytuje zákazníkovi výhodné podmienky. Na konštrukciu boli použité kvalitné materiály, aby odolala vetru a prípadnej snehovej záťaži. Dôležitou súčasťou tejto konštrukcie sú vetrolamy, ktoré môžete vidieť zo zadnej strany konštrukcie.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 9,00 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Doplnková technológia: Smart Meter

Ročný zisk: 1800 €

Produkcia: 10300 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň mierená na maximalizáciu výroby, ktorej prebytky smerujú do virtuálnej batérie. Zákazník sa rozhodol veľmi múdro, pretože prebytky z virtuálnej batérie, ktoré by aj nevyčerpal mu budú vyplatené na konci zúčtovacieho obdobia cenou silovej elektriny. V jednoduchosti, okrem pokrytia celej svojej spotreby cez deň, si vytvoril „malé podnikanie pre domácnosť“. Veľkou výhodou je aj čerpanie elektriny z virtuálnej batérie vo večerných hodinách za polovicu jeho tarify. Panely boli umiestnené na garážovú strechu, kde sme si vytvorili „rovinu“ podopretím konštrukcie Západ-Východ chemickou kotvou. Zaujímavé riešenie však ?

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 13,125 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter a Optimizéry Huawei

Ročný zisk: 2650 €

Produkcia: 15500 kWh/Rok

Popis: Predstavujeme Vám unikátnu fotovoltaickú elektráreň inštalovanú v meste Sereď. Tento projekt je špecifický perfektným balansovaním výkonu meniča, kde bolo použitých až 13,125 kWp solárnych panelov na 10 kW menič Huawei SUN2000-10KTL-M1. Pri inštalácii bola doslova pokrytá celá strecha nehnuteľnosti, ktorá je výborne orientovaná. Pod každý solárny panel boli použité Optimizéry výkonu Huawei, čo umožní maximálnu produkciu každého solárneho panela zvlášť. Zákazník prostredníctvom tejto solárnej elektrárne pokryje vysokú časť spotreby svojej domácnosti a to aj, keď vykuruje prostredníctvom invertorových klimatizačných jednotiek. Slovom na záver, táto fotovoltaická elektráreň láme všetky obavy z nárastu cien elektrickej energie, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 7,500 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Ročný zisk: 1500 €

Produkcia: 8700 kWh/Rok

Popis: Obľúbená fotovoltaická elektráreň vo výborne skombinovanom výkone a kapacite batérií až 10 kWh, umožní domácnosti pri meste Holíč, byť sebestačnými. V letných mesiacoch sa prebytky z tejto fotovoltaickej elektrárne budú umiestňovať do virtuálnej batérie, kde si ich následne domácnosť spotrebuje alebo nechá finančne kompenzovať od ZSE Energia a.s. na konci zúčtovacieho obdobia. Preto aj pri Vašej domácnosti odporúčame voliť vyšší výkon fotovoltaickej elektrárne a elektráreň radšej nadimenzovať.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 5,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter 

Ročný zisk: 1100 €

Produkcia: 6100 kWh/Rok

Popis: Inštalácia tejto fotovoltaickej elektrárne prebiehala v mestskej časti Rusovce-Bratislava. Perfektná orientácia nehnuteľnosti zákazníka zabezpečí dosiahnutie vysokej produkcie počas celého roka. Solárne panely Canadian Solar 375 Wp Black Frame moderne skrášlili nehnuteľnosť a domácnosť, ktorá je o krok bližšie k sebestačnosti je vidieť už z diaľky. Jedná sa o našu často inštalovanú fotovoltaickú elektráreň, ktorú môžeme len odporučiť !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 9,750 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Smart Meter a BACK-UP System

Ročný zisk: 1900 €

Produkcia: 11000 kWh/Rok

Popis: Výkonná fotovoltaická elektráreň s batériami inštalovaná v Lokalite Stupava nás potrápila ale o to viac tešila, keď začala dosahovať produkciu ! Inštalácia prebiehala na 8 metrov vysokej budove rodinného domu, kde sme konštrukciu kotvili použitím konštrukcie pre solárne panely pre plechové strechy. Aj napriek riziku plechovej strechy a vysokej budovy rodinného domu to naši technici zvládli precízne. Táto fotovoltaická elektráreň bola doplnená o BACK-UP System, čo umožní zálohovať 1-Fázu v rodinnom dome, pri výpadku prúdu vo výkone 3,50 kW.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,625 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Ročný zisk: 1150 €

Produkcia: 6200 kWh/Rok

Popis: Krásna novostavba doplnená o špičkovú fotovoltaickú elektráreň, ktorá zabezpečí pokrytie väčšej časti spotreby tejto domácnosti. Rozmer strechy presne umožnil použitie konštrukcie pre solárne panely s orientáciou na Juh v počte 5 solárnych panelov v 3 radoch. Zákazník myslel na výstavbu fotovoltaickej elektrárne už dopredu a pripravil chráničku vedenú zo strechy až pri domový rozvádzač, čo nám umožnilo jednoduché a precízne trasovanie káblov. Konštrukcia bola zaťažená betónovými obrubníkmi a zaistená nerezovými vetrolamami, aby sa predišlo každému nečasu. Myslieť na výstavbu fotovoltaickej elektrárne už pri stavbe domu znamená myslieť moderne a dopredu !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Kapacita batérie: 10,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Ročný zisk: 1100 €

Produkcia: 6100 kWh/Rok

Popis: Fotovoltaická elektráreň bola inštalovaná na montovanom dome, zákazník si zvolil menič Huawei SUN2000-10KTL-M1, čím si získal rezervu na dostavbu elektrárne v budúcnosti v prípade potreby. Kapacita batérií je nadimenzovaná na jeho energetickú potrebu vo večerných hodinách, kde spolu s kapacitou solárnych panelov z domu vytvoril takmer sebestačný objekt (Sebestačnosť cez 85%). Solárne panely, boli rozmiestnené tak, aby sa v budúcnosti dali jednoducho rozšíriť. Veľmi pekný projekt, odporúčame !

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 6,75 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Kapacita batérie: 5,0 kWh (Možnosť rozšírenia až na 30 kWh)

Doplnková technológia: Optimizéry výkonu a Smart Meter

Ročný zisk: 1350 €

Návratnosť: 8,2 rokov

Popis: Unikátna fotovoltaická elektráreň s použitím prémiových komponentov značky HUAWEI, poskytujúce vysoký výkon, komfortnú monitorovaciu aplikáciu a životnosť batérie až 25 rokov pri priemernom nabíjacom cykle 250 za rok s možnosťou jednoduchej nadstavby o ďalšie 5 kWh moduly batérie. Inštalácia pozostávala z 10-tich panelov umiestnených na Juh a 8-ich panelov umiestnených na Juho-Západ a Juho-Východ, kde boli použité optimizéry, aby každý panel na JZ a JV strane produkoval nezávisle. Pri inštalácií boli použité naše výkonné solárne panely Canadian Solar 375 Wp s čiernym rámom. Táto fotovoltaická elektráreň sa výborne hodí pre rodinné domy s vyššou spotrebou elektrickej energie.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 3,75 kWp

Výkon veternej elektrárne: 2,5 kWp

Využitie prebytkov: Ohrev TÚV

Inštalácia: Kombinácia s veternou elektrárňou

Ročný zisk: 800 €

Návratnosť: 5,2 rokov

Popis: Tak toto bola výzva ! Ale zvládli sme ju … kombinácia fotovoltaiky a veternej elektrárne s usmernením prebytkov na ohrev teplej vody. Naše riešenie zabezpečí ohrev teplej vody pre zákazníkov penzión zväčša zadarmo a to aj na kúrenie. Ak sa voda nahreje využije sa uskladnenie nespotrebovanej energie do virtuálnej batérie. Súčasťou tejto elektrárne sú špičkové solárne panely Canadian Solar 375 Wp SLV Frame a menič napätia od spoločnosti Huawei s možnosťou pripojenia batérie a až 10 ročnou zárukou.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 5,25 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Ročný zisk: 836 €

Návratnosť: 6,8 rokov

Popis: Uvedená 3-fázová solárna elektráreň predstavuje výbornú kombináciu využitia solárnej energie pre chod tepelného čerpadla a pre ďalšie potreby domácnosti. Maximalizáciou využitia vyrobenej energie si zákazník dokáže zabezpečiť najrýchlejšiu návratnosť investície a fotovoltaickú elektráreň využívať roky po navrátení tejto investície. Pri využití prebytkov si zákazník zvolil ukladanie nespotrebovanej energie do virtuálnej batérie. Veľkou výhodou je aj možnosť pridania fyzickej batérie Huawei Luna 2000, pre ktorú je náš nainštalovaný menič napätia Huawei SUN 2000 5KTL-M1 predpripravený.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 3,60 kWp

Využitie prebytkov: Fyzická a Virtuálna batéria

Ročný zisk: 750 €

Návratnosť: 8 rokov

Popis: Inštalácia jednofázovej fotovoltaickej elektrárne GoodWe s batériou prebiehala v obci Vinodol pri Nitre. Pozitívne hodnotíme orientáciu a sklon strechy nehnuteľnosti, čo umožňuje dosahovať slušnú produkciu fotovoltaiky už v skorých ranných hodinách aj počas zimného obdobia. Naše celočierne solárne panely Sharp 360 Wp, na nehnuteľnosti vynikajú a svoju funkciu kvalitných panelov spĺňajú podľa našich očakávaní, čo možno vidieť na grafe produkcie elektrárni.  Veľkou výhodou tejto fotovoltaickej elektrárne je funkcia záložného zdroja alebo funkcia BACK-UP, kde kapacita batérie uspokojí domácnosť v prípade výpadku prúdu aj na 7-8 hodín.  Dobre známe zariadenia GoodWe sme v našej ponuke nahradili meničmi značky HUAWEI, ktoré taktiež podporujú funkciu záložného zdroja pridaním zariadenia BACK-UP Systém a našich zákazníkov uspokoja svojou 10-ročnou zárukou a množstvom doplnkových funkcií.

Typ solárnej elektrárne: On-Grid PREMIUM

Výkon solárnej elektrárne: 5,04 kWp

Využitie prebytkov: Virtuálna batéria

Ročný zisk: 790 €

Návratnosť: 7,2 rokov

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne prebiehala v Novom Meste nad Váhom. Táto 3-fázová fotovoltaická elektráreň je špecifická svojim rozložením našich Celočiernych solárnych panelov Sharp 360 Wp, ktoré boli umiestnené po oboch stranách strechy. Práve menič značky HUAWEI umožňuje zapojenie až dvoch nezávislých stringov, čo sa prejaví na nezávislom fungovaní série panelov umiestnenej na boku strechy. Súčasne s inštaláciou fotovoltaickej elektrárne pre zákazníka zabezpečujeme aj virtuálnu batériu, čo je pri On-Grid elektrárňach veľkou výhodou.

Typ solárnej elektrárne: Hybridná s batériou

Výkon solárnej elektrárne: 2,88 kWp

Využitie prebytkov: Batéria

Kapacita batérie: 5,12 kWh

Ročný zisk: 685 €

Návratnosť: 6,8 rokov

Popis: Inštalácia fotovoltaickej elektrárne prebiehala na západnom Slovensku v okrese Levice. Náš zákazník využíva prostredníctvom hybridného meniča napätia GoodWe 3048-EM ukladanie nespotrebovanej vyrobenej energie do batérie, ktorá je pre jeho spotrebu ideálna. V lete plánuje elektráreň rozšíriť o ohrev vody. Naše celočierne panely Sharp 360 Wp Full Black túto nehnuteľnosť doplnili svojim moderným prevedením.

Typ solárnej elektrárne: OFF-GRID ostrovná elektráreň

Výkon solárnej elektrárne elektrárne: 3,92 kWp

Využitie prebytkov: Batéria

Kapacita batérie: 10,24 kWh

Prepojiteľnosť s centrálou: Áno

Zapojenie solárnych panelov: Sériovo-paralelné

Popis: Ostrovná elektráreň, ktorá disponuje kapacitou batérií až 10,24 kWh. Celý chod fotovoltaickej elektrárne zabezpečujú kvalitné komponenty od značky Victron Energy. Veľkou výhodou je prepojiteľnosť tejto solárnej elektrárne s centrálou, ktorá disponuje automatickým štartom na pokyn meniča napätia, v čase keď sa vyžaduje elektrická sieť v objekte a kapacita nabitia batérie nie je postačujúca. Výkon elektrárne je vhodný na momentový odber až vo výške špičkového výkonu 9000 W. Tento typ elektrární našim zákazníkom prevažne navrhujeme na mieru podľa požiadaviek.


Voľba zhotoviteľa fotovoltaickej elektrárne je dôležitá. Naša firma SOLAR SYSTEM vám ponúka cenovo výhodné riešenia najvyššieho technologického štandardu, pretože chceme, aby sa fotovoltaika stala súčasťou domácností a aby solárne panely nechýbali na žiadnej nehnuteľnosti, ktorá túži byť energeticky nezávislá. A nezabúdajte, nekupujete len fotovoltaickú elektráreň, ale aj služby, servis a prístup firmy v každej potrebnej situácii. Preto sme Vám vždy k dispozícii !