Dotácie Zelená domácnostiam

 • Dotácie na fotovoltaické elektrárne sú postavené na princípe: 500 € / 1 kW zaobstaraného výkonu elektrárne. Horná hranica dotácie dosahuje 3500 € , možné je získať aj zvýhodnenie, avšak podľa osobitých podmienok. Na dotáciu 1500 € má nárok každý vrátane novostavieb. Ak domácnosť bude požadovať dotáciu viac ako 1500€ je nutné SIEA dokladovať faktúru z ročného vyúčtovania, kde sa uplatňuje pravidlo, že za každých spotrebovaných 1000 kWh je dotácia 500 €, maximálne do výšky spotreby nehnuteľnosti 7000 kWh, kedy sa dosiahne horná hranica dotácie a to 3500 €.
 • Modelový príklad 1: Vyúčtovacia faktúra je vo výške 6300 kWh/rok , domácnosť má možnosť žiadať dotáciu vo výške 6 * 500 € = 3000 €.
 • Modelový príklad 2: Vyúčtovacia faktúra je vo výške 9800 kWh/rok , domácnosť má možnosť žiadať dotáciu vo výške 7 * 500 € = 3500 €.
 • V novom programe Zelená domácnostiam je vyčlenených dostatok finančných prostriedkov do jeho spustenia. Preto vyzývame záujemcov o dotácie, ktorí spĺňajú podmienky dotačného programu, aby svoje rozhodnutie o kúpe fotovoltaickej elektrárne neodkladali a vybrali si zhotoviteľa, ktorí ich prevedie celým pripojovacím procesom a bude nápomocný aj po montáži.

Základné podmienky pre získanie dotácie založené na častých otázkach našich zákazníkov:

 • žiadateľ smie žiadať o dotáciu už aj v BA kraji
 • žiadateľom musí byť súkromná osoba, bývajúca v rodinnom dome s popisným číslom.
 • firmy a podnikateľské subjekty sú vylúčené,
 • okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o dotácie požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt
 • pozemné inštalácie sú tiež akceptované
 • systémy do 1kW súčasne nespadajú do dotácii.
 • pri pridelení dotačnej poukážky z ministerstva je 30 dní na jej aktiváciu zhotoviteľom, inak prepadá. To znamená, že do 30 dní musí byť poukážka aktivovaná zhotoviteľom, ktorého si vyberiete. Inak nárok na dotáciu zaniká.
 • celý proces môže realizovať len firma s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. Naša firma samozrejme takýmto osvedčením disponuje.

Viac o dotáciách nájdete na : https://zelenadomacnostiam.sk/sk/


Všetky naše ponúkané riešenia spĺňajú podmienky udelenia dotácie

Pri vašej žiadosti o dotáciu pripravíme údaje na vyplnenie žiadosti a po vašej kontrole žiadosť vyplníme a zaregistrujeme. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II. Naše solárne elektrárne a solárne panely spĺňajú kritériá pre udelenie dotácie, vyberte si z našej ponuky alebo v prípade zostavenia riešenia na mieru nás neváhajte kontaktovať. Dotáciu je možné získať na zariadenia zo sekcie :

Základné podmienky pre získanie dotácie založené na častých otázkach našich zákazníkov:

 1. Kontaktujte nás

Prvotný a hlavný krok je výber takej fotovoltaickej zostavy, ktorá by vyhovovala vaším potrebám a tiež aby ste získali na danú zostavu maximálnu výšku dotácie. Naši ochotní pracovníci vás celým procesom prevedú krok po kroku. Poradiť sa tiež môžete prísť na našu prevádzku v meste Nitra.

 1. Zvolenie vhodného fotovoltaického systému

Ak pochopíme potreby vašej energetickej spotreby, vieme vám jednoznačne odporučiť zostavu vhodnú pre vás. V tomto kroku tiež obdržíte cenovú kalkuláciu a detaily príslušnej fotovoltaickej zostavy.

 1. Podanie žiadosti o poukážku na udelenie dotácie

Získaná poukážka je platná 30 dní od jej obdržania, je nutné nám poukážku čím skôr doručiť, aby sme vedeli realizovať ďalšie kroky ako je aj jej registrácia v energetickej agentúre SIEA. V tomto kroku budeme od vás vyžadovať detaily miesta inštalácie (list vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností…)

 1. Dohodnutie termínu montáže a montáž elektrárne

Po splnení všetkej legislatívy, ktorú sprostredkujeme za vás, tiež aj udelení dotácie sme pripravení elektráreň nainštalovať na vašej nehnuteľnosti a svoju prácu odviesť  tak, aby vám nami dodaná fotovoltaická elektráreň roky slúžila.

5.Odovzdáte nám všetky potrebné dokumenty zo získanej dotácie

Následne my ako zhotoviteľ požiadame o preplatenie vašej poukážky, ktorá nám bude preplatená pracoviskom SIEA. Súčasťou sú aj povinné prílohy ako napríklad fotografie z inštalácie zariadenia.