Dotácie Zelená domácnostiam

 • Dotácie na fotovoltaické elektrárne sú postavené na princípe: 500 € / 1 kW zaobstaraného výkonu elektrárne. Horná hranica dotácie dosahuje 1500 € alebo 50% fakturovanej sumy fotovoltaickej elektrárne (aj vrátane montáže). Je možné použiť rôzny výkon panelov, kde platí nasledovný príklad výpočtu: Celkový inštalovaný výkon vynásobený výškou dotácie na 1 kW, teda pri inštalovanom výkone 2,50 kW, je dotácia na systém 2,50 kW * 500 € vo výške 1250 €.
 • Výška jednej dotácie na fotovoltaický systém je v pomerne zaujímavej hodnote, avšak problém nastáva v sume celkových vyčlenených prostriedkov v dotačnom programe, ktoré sa „rozchytajú“ doslova v pár minútach od spustenia podania žiadostí, medzi pár rýchlych žiadateľov.
 • A z uvedeného dôvodu je cieľom našej spoločnosti poskytovať kvalitné a najmodernejšie fotovoltaické systémy s dlhoročnou zárukou, ktoré sú cenovo výhodné aj bez získania dotácie.

Základné podmienky pre získanie dotácie založené na častých otázkach našich zákazníkov:

 • žiadateľ nesmie žiadať o dotáciu v BA kraji
 • žiadateľom musí byť súkromná osoba, bývajúca v rodinnom dome s popisným číslom.
 • firmy a podnikateľské subjekty sú vylúčené,
 • chaty, altánky, garáže, atď. bez popisného čísla sú taktiež vylúčené,
 • pozemné inštalácie sú tiež vylúčené,
 • panely musia byť umiestnené na streche, alebo fasáde domu so súpisným číslom, alebo tak, aby bol systém funkčne spojený s rodinný domom, na ktorý sa dotácia vzťahuje. To znamená, že aj na garáži, altánku, alebo na zemi na jednom pozemku.
 • Dotácia na batérie bola zrušená.
 • Systémy do 1kW súčasne nespadajú do dotácii.
 • Pri pridelení dotačnej poukážky z ministerstva je 30 dní na jej aktiváciu zhotoviteľom, inak prepadá. To znamená, že do 30 dní musí byť poukážka aktivovaná zhotoviteľom, ktorého si vyberiete. Inak nárok na dotáciu zaniká.
 • Celý proces môže realizovať len firma s osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. Naša firma samozrejme takýmto osvedčením disponuje.

Viac o dotáciách nájdete na : https://zelenadomacnostiam.sk/sk/


Všetky naše ponúkané riešenia spĺňajú podmienky udelenia dotácie

Pri vašej žiadosti o dotáciu pripravíme údaje na vyplnenie žiadosti a po vašej kontrole žiadosť vyplníme a zaregistrujeme. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II. Naše solárne elektrárne a solárne panely spĺňajú kritériá pre udelenie dotácie, vyberte si z našej ponuky alebo v prípade zostavenia riešenia na mieru nás neváhajte kontaktovať. Dotáciu je možné získať na zariadenia zo sekcie :

Základné podmienky pre získanie dotácie založené na častých otázkach našich zákazníkov:

 1. Kontaktujte nás

Prvotný a hlavný krok je výber takej fotovoltaickej zostavy, ktorá by vyhovovala vaším potrebám a tiež aby ste získali na danú zostavu maximálnu výšku dotácie. Naši ochotní pracovníci vás celým procesom prevedú krok po kroku. Poradiť sa tiež môžete prísť na našu prevádzku v meste Nitra.

 1. Zvolenie vhodného fotovoltaického systému

Ak pochopíme potreby vašej energetickej spotreby, vieme vám jednoznačne odporučiť zostavu vhodnú pre vás. V tomto kroku tiež obdržíte cenovú kalkuláciu a detaily príslušnej fotovoltaickej zostavy.

 1. Podanie žiadosti o poukážku na udelenie dotácie

Získaná poukážka je platná 30 dní od jej obdržania, je nutné nám poukážku čím skôr doručiť, aby sme vedeli realizovať ďalšie kroky ako je aj jej registrácia v energetickej agentúre SIEA. V tomto kroku budeme od vás vyžadovať detaily miesta inštalácie (list vlastníctva, výpis z katastra nehnuteľností…)

 1. Dohodnutie termínu montáže a montáž elektrárne

Po splnení všetkej legislatívy, ktorú sprostredkujeme za vás, tiež aj udelení dotácie sme pripravení elektráreň nainštalovať na vašej nehnuteľnosti a svoju prácu odviesť  tak, aby vám nami dodaná fotovoltaická elektráreň roky slúžila.

5.Odovzdáte nám všetky potrebné dokumenty zo získanej dotácie

Následne my ako zhotoviteľ požiadame o preplatenie vašej poukážky, ktorá nám bude preplatená pracoviskom SIEA. Súčasťou sú aj povinné prílohy ako napríklad fotografie z inštalácie zariadenia.