On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 9,75 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 9,75 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 7500 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 13 750 s DPH

Cena pred zľavou 15 250 €

Zľava SOLAR SYSTEM 1 500 €*

+ Smart Meter v cene*

 *v prípade ak dotácie už nie sú voľné

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 13 750 s DPH

Cena pred dotáciou 15 250 €

Dotácia 1 500 €*

 

*v prípade ak dotácie sú ešte voľné

 

.


Technické informácie

 HUAWEI
Max. výkon
9,75 kWp
Ročná výroba11 000 kWh
Počet solárnych panelov26
Typ solárnych panelovCanadian Solar 375 Wp BLCK Frame
Rozmer solárneho panela1765 mm x 1048 mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-10KTL-M1
Návratnosť investície
6,2 rokov
Počet fáz
3-fázy
Výstupné napätie
230 V / 400 V (50 Hz)
Plocha panelov
48,09 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie
Dodávka prebytkov do siete
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE9,75 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra) 11 000 kWh
Úspora energie za rok (80% výroby FVE)8800 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (20% výroby FVE)2200 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne6,5%
Ø priemerný ročný nárast inflácie2,5%
Ročná úspora v 1. roku1782 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)2093 €
Návratnosť (systém s dotáciou) 6,2 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 25 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky montérom v deň montáže
  • Odborná montáž
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 12 rokov
Solárne panely výkon: 25 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,75 kWp

1. Fázová

Výkon 5,25 kWp

3. Fázová

Výkon 6,00 kWp

3. Fázová

Výkon 8,25 kWp

3. Fázová

Výkon 9,75 kWp

3. Fázová

has been added to your cart.
Pokladňa