On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 3,75 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 3,75 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 2800 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 6 250 s DPH

Cena pred zľavou 6 750 €

Zľava SOLAR SYSTEM 500 €*

+ Smart Meter v cene*

 *v prípade ak dotácie už nie sú voľné

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 5 250 s DPH

Cena pred dotáciou 6 750 €

Dotácia 1 500 €*

 

*v prípade ak dotácie sú ešte voľné

.


Technické informácie

 HUAWEI
Max. výkon
3,75 kWp
Ročná výroba4200 kWh
Počet solárnych panelov10
Typ solárnych panelovCanadian Solar 375 Wp BLCK Frame
Rozmer solárneho panela1765 mm x 1048 mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-3.68 KTL-L1
Návratnosť investície
5,5 rokov
Počet fáz
1- fáza
Výstupné napätie
230 V (50 Hz)
Plocha panelov
18,49 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE 3,75 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)4200 kWh
Priama spotreba výroby (80% výroby FVE)3360 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (20% výroby FVE)840 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien elek. energie ročne6,5 %
Ø ročný nárast inflácie2,5 %
Ročná úspora v 1. roku680 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)833 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM) 7 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 25 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 12 rokov
Solárne panely výkon: 25 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,75 kWp

1. Fázová

Výkon 5,25 kWp

3. Fázová

Výkon 6,00 kWp

3. Fázová

Výkon 8,25 kWp

3. Fázová

Výkon 9,75 kWp

3. Fázová

has been added to your cart.
Pokladňa