Fotovoltaika časté otázky

Prečo by som mal využívať solárnu energiu ?

Keď na svoju nehnuteľnosť nainštalujete solárny systém, ušetríte peniaze za účty za elektrinu a budete sa chrániť pred zvyšovaním cien elektriny v budúcnosti. To, koľko môžete ušetriť, závisí od sadzieb za energie a solárnej produkcie vo vašej oblasti, ale solárna energia je múdra investícia bez ohľadu na to, kde žijete.

Solárna energia alebo slnečná energia rovnako ako ostatné obnoviteľné zdroje energie , má mnoho priaznivých účinkov na životné prostredie a zdravie . Slnečná energia znižuje emisie skleníkových plynov , ktoré prispievajú k zmene klímy, a taktiež má za následok menej znečisťujúcich látok v ovzduší, ako je oxid siričitý a pevné častice, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy.

Najľahší spôsob, ako zistiť, koľko platíte za elektrinu (a koľko elektriny mesačne spotrebujete), je pozrieť sa na svoj účet za elektrickú energiu. Účet nám tak isto môžete zaslať prostredníctvom dopytového formulára alebo mailovej adresy a prepočet spotreby na zostavenie solárneho systému samozrejme zabezpečíme.

Štúdie ukázali, že domy so solárnymi systémami sa predávajú viac ako domácnosti bez nich. Solárne panely v skutočnosti zvýšia hodnotu vášho majetku viac ako rekonštrukcia kuchyne. Pri kúpe nehnuteľnosti sa každý záujemca pýta: Aké sú mesačné náklady nehnuteľnosti? My vám na túto otázku dokážeme jednoducho odpovedať.

Ako fungujú solárne panely ?

Solárne panely absorbujú slnečnú energiu po celý deň a premieňajú ju na jednosmerný prúd (DC). Väčšina domov a firiem pracuje na striedavom prúde (AC), takže jednosmerná energia je potom vedená cez menič, aby sa premenila na použiteľný striedavý prúd, ktorý použijete vo svojom dome alebo ho uskladníte do batérií, do ohrevu vody alebo inej formy využitia prebytkov.

Množstvo energie, ktorú môže váš solárny systém generovať, závisí od slnečného žiarenia. Výsledkom je, že vaše solárne panely budú produkovať o niečo menej energie, keď je počasie zamračené , a v noci žiadnu energiu. Avšak treba brať do úvahy aj panely, ktoré sú vo vašej fotovoltaickej elektrárni základom. Naša firma využíva najefektívnejšie solárne panely, ktoré majú vysokú produkciu energie aj v zamračenom počasí, tieto panely sú od spoločnosti Q-CELLS, kde treba na túto skutočnosť myslieť, pretože mnoho montážnych firiem sa snaží znížiť cenu ich solárnych zostáv použitím lacných panelov ako napríklad panelov značky Amerisolar. Vo všeobecnosti platí, že vzhľadom na vysoké náklady na elektrickú energiu a finančné podpory je však solárna energia múdrym rozhodnutím, aj keď žijete v menej slnečnej oblasti.

Solárne panely premieňajú slnečné žiarenie na energiu, takže ak sú vaše panely pokryté snehom, nedokážu vyrábať elektrickú energiu . Sneh spravidla nie je dostatočne ťažký, aby spôsobil štrukturálne problémy s vašimi panelmi, a pretože väčšina panelov je naklonená pod určitým uhlom, sneh sa zosunie.

Keď na svoju nehnuteľnosť nainštalujete solárne panely, budete stále pripojení k sieti. To vám umožní čerpať zo siete, keď váš systém nevyrába všetku potrebnú energiu, a odosielať energiu späť do siete, keď vyrábate viac, ako spotrebujete. Odísť zo siete je možné pomocou solárneho systému, ktorý zahŕňa skladovanie batérií, tzv. ostrovný systém (OFF GRID), ale bude to stáť oveľa viac a pre väčšinu majiteľov domov je to zbytočné.

Pokiaľ je váš solárny systém pripojený k distribučnej sieti stále vám bude doručený účet od vášho dodávateľa energie. S fotovoltaickou elektrárňou (FVE) , ktorá zodpovedá vašej spotrebe energie, však môžete výrazne znížiť svoj účet alebo dokonca v niektorých prípadoch platiť iba fixnú čiastku za elektromer.

Ak je váš solárny panel pripojený k sieti v prípade výpadku prúdu, sa vypne. Toto má zabrániť tomu, aby vaše panely odosielali energiu späť do siete, a teda aby reagovali na núdzové situácie a osoby vykonávajúce opravu elektrizačnej sústavy. Ponúkame však hybridné meniče, ktoré poskytujú záložné napájanie pri výpadku prúdu pri spárovaní s batériou, v tomto prípade prejde vaša fotovoltaická elektráreň do režimu black out.

Solárne panely alebo fotovoltaické moduly sú vyrobené z odolných, tvrdených materiálov so životnosťou 25 a viac rokov, pokiaľ budú generovať energiu, kde vyžadujú malú až žiadnu údržbu . Vo väčšine prípadov ani nepotrebujete solárne panely pravidelne čistiť. Ak sa však niečo stane, sme tu pre vás a neváhajte nás kontaktovať.

Výkon panelov udávame v jednotkách Wp (watt peak), tento výkon označujeme aj ako špičkový výkon. Parameter je získaný meraním v ideálnom testovacom prostredí, ktoré je pri intenzite dopadajúceho žiarenia 1000 W/m² a teplote okolia 25 °C. Solárne panely na území Slovenskej republiky vyrobia v priemere na 1 kWp výkonu za rok 1200 až 1300 kWh, inak povedané výkon elektrárne vynásobíme koeficientom 1,2 – 1,3 a dostaneme ročnú produkciu. Je dobré povedať, že výkon fotovoltaických panelov na našom území z roka na rok rastie a to v dôsledku rastúcej slnečnej intenzity na našom území.

Najpoužívanejší nástroj na meranie výkonu fotovoltaickej elektrárne je prostredníctvom webového portálu PVGIS. Nástroj umožňuje navoliť konkrétnu adresu miesta inštalácie, kde podľa prepočtov intenzity slnečného žiarenia a vplyvov teploty vyhodnotí ročnú produkciu fotovoltaickej elektrárne aj s grafickým zobrazením produkcie v jednotlivých mesiacoch.

Je pre mňa fotovoltaická elektráreň vhodná ?

Ak si môžete dovoliť zaplatiť svoj účet za elektrinu, môžete si dovoliť aj inštaláciu slnečnej fotovoltaickej elektrárne. V súčasnosti existujú formy bankového financovania, ktoré umožňujú refinancovať zriadenie celej solárnej elektrárne a to s minimálnym navýšením. Okrem toho, ako je dobre známe, sú k dispozícii štátne formy podpory, dotácie, ktoré Vám so zakúpením systému u nás získame a vybavíme celú administratívu. Dotácie na Slovensku nie sú vyspelé v takej miere ako v susednom Česku, kde na solárny systém dokážete získať až 8000 €, ale predsa dokážu obstarávaciu cenu solárnej elektrárne znížiť. Naša firma ponúka unikátnu možnosť získania zľavy na  fotovoltaickú elektráreň aj v čase ak dotácie už nie sú voľné, ak sa chcete o tejto možnosti dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Južne orientované strechy s malým až žiadnym tieňom a dostatočným priestorom na umiestnenie solárneho panelového systému sú ideálne na inštaláciu solárnej elektrárne . V mnohých prípadoch však vieme zrealizovať riešenia, ak váš rodinný dom nemá ideálnu orientáciu strechy.

Veľkosť vášho solárneho systému bude závisieť na tom, koľko elektrickej energie treba použiť na mesačnej báze, ako aj slnečnej intenzite v lokalite kde žijete. Pozrite sa na svoje predchádzajúce účty za elektrinu a podľa nich si vyberte z našich solárnych zostáv, ktoré sú prispôsobené podľa vašej ročnej spotreby elektrickej energie. Fotovoltaický systém by mal byť dimenzovaný a riešený tak, aby sa maximum vyprodukovanej elektrickej energie spotrebovalo na mieste, za prípadné spätné dodávky do siete rozumne nič nezískate. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola ročná produkcia fotovoltaiky podľa charakteru spotreby elektrickej energie a prípadnej akumulácie v batériách na úrovni 1/2 až 2/3 celoročnej spotreby. Takto je možné dosiahnuť rozumnú úroveň využitia elektriny vygenerovanej panelmi a minimalizovať nevyužité prebytky.

Pri dimenzovaní kapacity batérií sa vychádza z dennej priemernej produkcie fotovoltaiky. Kapacita batérií by mala byť orientačne v rozsahu 25 – 40 % dennej produkcie. V prípade fotovoltaiky s výkonom 3 kWp teda optimálne v rozmedzí 5 – 7 kWh kapacity batérií.

Tieto odporúčania sú orientačné, optimálny výkon závisí od toho, na čo všetko budete fotovoltaiku používať alebo viete použiť. V prípade riešenia s využitím prebytkov na ohrev vody je možné zvoliť aj vyšší výkon.

Svojim zákazníkom odporúčame potrebnú rekonštrukciu strechy zrealizovať pred inštaláciou fotovoltaického systému. Stabilita a stav strechy sa konzultuje aj v deň obhliadky našim technikom, ak vznikne situácia kedy technik inštaláciu neodporučí navrhnú sa ďalšie riešenia. Ak na strane zákazníka vznikne situácia, že rekonštrukcia strechy je nutná v čase, kedy je fotovoltaický systém už nainštalovaný neváhajte nás kontaktovať a naši technici zariadenie odpoja z prevádzky a systém nainštalujú hneď ako to bude z vašej strany možné, táto služba je spoplatnená podľa náročnosti úkonov potrebných na odinštalovanie a opätovné nainštalovanie systému.

Solárne panely sú vo všeobecnosti veľmi odolné a odolávajú snehu, vetru a krupobitiu, záruka na 80% výkonu je 25 rokov avšak ich produkcia prevyšuje hranicu 30 rokov. Ostatné komponenty elektrárne majú nižšiu záručnú dobu, ich životnosť závisí od ich celkového vyťaženia v systéme, avšak stále sa bavíme o životnosti minimálne 15 rokov. Ak nastane situácia, keď zariadenie stratí funkčnosť v jeho záručnej dobe, sme tu pre vás a daný komponent vyreklamujeme podľa platného reklamačného poriadku. Na záver je nutné povedať, že komponenty, ktoré používame pri stavbe našich fotovoltaických elektrární sa vyznačujú vysokými kvalitatívnymi štandardmi a potreba ich servisu je minimálna, až mizivá.

Tento krok je pri rozhodnutí sa pre inštaláciu solárneho systému najdôležitejší. Situácia na Slovensku je pri výbere zhotoviteľa zložitejšia ako v našich susedných krajinách. Na našom trhu pôsobí malé množstvo zhotoviteľov a preto svoje cenové ponuky za solárne systémy výrazne navyšujú vzhľadom na kvalitu ponúkaných komponentov. A čo viac realizácia inštalácie fotovoltaickej elektrárne na vašej nehnuteľnosti môže byť až o niekoľko týždňov, či mesiacov od zaplatenia, z dôvodu množstva objednávok. Ideou našej firmy je poskytovať najnovšie technológie za priateľské ceny, kde inštalácia našich ponúkaných systémov je prevedená s najvyššou možnou precíznosťou a dôrazom na detaily. Okrem overených komponentov a produktov, ktoré zodpovedne do našich systémov vyberáme, ponúkame služby, ako monitoring našich nainštalovaných systémov počas doby záruky na dielo, ďalej predpríprava na solárny systém v novostavbe alebo záručné a pozáručné servisy.

Stavebná povolenie nie je potrebné. Teda v drvivej väčšine prípadov, keďže sa umiestnením panelov na strechu „podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená a neohrozujú sa záujmy spoločnosti“. Pri umiestnení fotovoltaických panelov na strechu domu sa (štandardne) nič z toho nedeje.

Stavebné ohlásenie tiež nie je potrebné. Síce to nie je jednoznačne uvedené v zákone, najbližšie sú ustanovenia, že stavebné ohlásenie sa nevyžaduje pri udržiavacích prácach, ako (okrem iného) opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie.