Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť:

Fakturačné údaje: 

SOLAR SYSTEM SK s.r.o.

Rudolfa Hanáka 3696/9

949 12 Nitra

IČO: 54 162 645

DIČ: 1020375015

IČ DPH: SK1020375015

Zápis v registri: Firma SOLAR SYSTEM SK s.r.o zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo22839/R

IBAN: SK67 1100 0000 0029 4911 1056

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Číslo účtu: 2949111056/1100

Telefón:

E-mail: info@solarsystem.sk

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.solarsystem.sk

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I.                   Spracovanie osobných údajov

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára alebo objednávkového formulára. Najčastejšie to teda budú Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, ale osobným údajom môže byť aj informácia o tovare, o ktorý máte záujem.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie. A to z dôvodu Vášho budúceho oslovenia s novou ponukou našej spolupráce.

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, mobilný kontakt. V prípade registrácie na našom webovom sídle budú spracované vaše prihlasovacie údaje.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru. Doba sa môže líšiť aj podľa záručných dôb na konkrétny druh tovaru alebo služby, ktorý si u nás zakúpite, aby sme vedeli vyhovieť prípadnému vyhoveniu plneniu záruk.

  1. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

5 rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: info@solarsystem.sk.

II.                 Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru:

– Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999

– Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

– GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039 , 962 33 Budča, IČO: 36624942

– TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923

marketingová agentúra: podľa súčasnej s nami spolupracujúcej agentúry

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim subjektom:

  • účtovná kancelária – podľa súčasnej s nami spolupracujúcej

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.              Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@solarsystem.sk alebo zavolajte na náš mobilný kontakt uvedený na našom portály.

IV.             Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 11.10.2021