Fotovoltaické elektrárne s batériami – Výkon 3,75 kWp + 5 kWh Batéria

Ako funguje hybridná elektráreň s batériami počas 24 hodín?

Ráno

V ranných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia, fotovoltaika nevie využiť svoj potenciál na dostatočné pokrytie energetického výdaja domácnosti a ak sú batérie bez zásoby energie, systém autonómne pokryje potrebu energie z distribučnej siete.

Poludnie/ jasno

Tieto fotovoltaické elektrárne dimenzujeme tak, že cez deň dokážu vyprodukovať viac energie, než sa v domácnosti minie. Čo sa následne odzrkadľuje v ukladaní prebytočnej energie v akumulátoroch. V tomto procese systém nečerpá elektrinu z distribučnej siete a chystá sa na následné využitie energie z batérií, ktoré prichádzajú na rad vo večerných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia.

Večer / slnko nesvieti

Po zotmení, fotovoltaika nie je schopná generovať energiu. Avšak počas dňa sa v batériách naakumuluje dostatočné množstvo energie, aby zabezpečilo prevádzku spotrebičov. Ak sa stane, že sa energia v batériách spotrebuje, systém v prípade potreby samostatne začne čerpať elektrinu z distribučnej siete.

Výpadok prúdu

Oceniteľnou funkciou týchto fotovoltaických elektrární je ich pôsobnosť ako záložný zdroj v prípade výpadku prúdu.* Nami nakonfigurovaný systém vám zabezpečí plynulý chod domácnosti. Väčšinu systémov je tiež možné aj o akumulátory dopĺňať.

* záložný zdroj je možný iba pri zakúpení zariadenia BACK UP systém.

Špičkový výkon elektrárne 3,75 kWp + 5 kWh Batéria
Vhodné pre ročnú spotrebu od 2800 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 10 300 s DPH

Cena pred zľavou 10 800 €

Zľava SOLAR SYSTEM 500 €*

+ Smart Meter v cene*

 *v prípade ak dotácie už nie sú voľné

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 9 300 s DPH

Cena pred dotáciou 10 800 €

Dotácia 1 500 €*

 

*v prípade ak dotácie sú ešte voľné


Technické informácie

Max. výkon FVE3,75 kWp
Ročná výroba
4200 kWh
Počet solárnych panelov10
Typ solárnych panelovCanadian Solar 375 Wp BLCK Frame
Rozmer solárneho panela1765 mm x 1048 mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-3.68 KTL-L1
Typ batérieHuawei LUNA 2000
Kapacita batérie5 kWh
Škálovateľnosť batérie5 - 30 kWh
Technológia batérieLithium-železo fosfát (LiFePO4)
Funkcia záložného zdroja pri výpadku sieteNutné doobjednať zariadenie BACK UP systém
Návratnosť investície9,2 rokov
Počet fáz1-fáza
Výstupné napätie(230 V / 50 Hz)
Využitie prebytkovBatéria LUNA 2000 + Virtuálna batéria / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Možnosť rozšírenia o ohrev vody
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE3,75 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)4200 kWh
Priama spotreba výroby + akumulácia (90% výroby FVE)3780 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (10% výroby FVE)420 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie 0,09 €
Ø nárast cien elek. energie ročne6,5 %
Ø priemerný ročný nárast inflácie2,5%
Ročná úspora v 1. roku718 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1022 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM)9,2 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 25 rokov
Životnosť batérieviac ako 16 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 12 rokov
Solárne panely výkon: 25 rokov
Batéria Huawei LUNA 2000: 10 rokov 
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,75 kWp + 5 kWh Batéria

1. Fázová

Výkon 5,25 kWp + 5 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 6,00 kWp + 10 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 8,25 kWp + 10 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 9,75 kWp + 10 kWh Batéria

3. Fázová

has been added to your cart.
Pokladňa