On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 6,64 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 6,64 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 5000 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 10 100 s DPH

Cena pred zľavou 11 100 €

Zľava SOLAR SYSTEM 1 000 €

+ Smart Meter v cene

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 9 600 s DPH

Cena pred dotáciou 11 100 €

Dotácia 1 500 €*

*v prípade ak dotácie sú ešte voľné


Technické informácie

 HUAWEI
Max. výkon
6,64 kWp
Ročná výroba7600 kWh
Počet solárnych panelov16
Typ solárnych panelovJinko 415 W TIGER N-TYPE 66TR
Rozmer solárneho panela1885 mm x 1029mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-6KTL-M1
Návratnosť investície
6 rokov
Počet fáz
3-fázy
Výstupné napätie
230 V / 400 V (50 Hz)
Plocha panelov
31,02 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie
Dodávka prebytkov do siete
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE6,64 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)7600 kWh
Úspora energie za rok (80% výroby FVE)6080 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (20% výroby FVE)1520 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5%
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9%
Ročná úspora v 1. roku1231 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1670 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM)6 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky montérom v deň montáže
  • Odborná montáž
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 15 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 4,15 kWp

1. Fázová

Výkon 5,81 kWp

3. Fázová

Výkon 6,64 kWp

3. Fázová

Výkon 8,30 kWp

3. Fázová

Výkon 9,96 kWp

3. Fázová

has been added to your cart.
Pokladňa