On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 4,15 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 4,15 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 3000 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 6 900 s DPH

Zľava SOLAR SYSTEM 500 €

+ Smart Meter v cene

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 5 400 s DPH

Dotácia 1 500 €*

+ Smart Meter v cene

*platí mimo BA kraj


Technické informácie

 HUAWEI
Max. výkon
4,15 kWp
Ročná výroba4800 kWh
Počet solárnych panelov10
Typ solárnych panelovJinko Solar - Tiger Neo N-type 415 Wp
Rozmer solárneho panela1722mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-3.68 KTL-L1
Návratnosť investície
6,5 rokov
Počet fáz
1- fáza
Výstupné napätie
230 V (50 Hz)
Plocha panelov
19,39 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE4,15 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)4800 kWh
Priama spotreba výroby (80% výroby FVE)3840 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (20% výroby FVE)960 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien elek. energie ročne9,5 %
Ø ročný nárast inflácie3,9 %
Ročná úspora v 1. roku770 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1054 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM) 6,5 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 15 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 4,15 kWp

1. Fázová

Výkon 5,81 kWp

3. Fázová

Výkon 6,64 kWp

3. Fázová

Výkon 8,30 kWp

3. Fázová

Výkon 9,96 kWp

3. Fázová