Fotovoltaické elektrárne s batériami – Výkon 6,64 kWp + 10 kWh Batéria

Ako funguje hybridná elektráreň s batériami počas 24 hodín?

Ráno

V ranných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia, fotovoltaika nevie využiť svoj potenciál na dostatočné pokrytie energetického výdaja domácnosti a ak sú batérie bez zásoby energie, systém autonómne pokryje potrebu energie z distribučnej siete.

Poludnie/ jasno

Tieto fotovoltaické elektrárne dimenzujeme tak, že cez deň dokážu vyprodukovať viac energie, než sa v domácnosti minie. Čo sa následne odzrkadľuje v ukladaní prebytočnej energie v akumulátoroch. V tomto procese systém nečerpá elektrinu z distribučnej siete a chystá sa na následné využitie energie z batérií, ktoré prichádzajú na rad vo večerných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia.

Večer / slnko nesvieti

Po zotmení, fotovoltaika nie je schopná generovať energiu. Avšak počas dňa sa v batériách naakumuluje dostatočné množstvo energie, aby zabezpečilo prevádzku spotrebičov. Ak sa stane, že sa energia v batériách spotrebuje, systém v prípade potreby samostatne začne čerpať elektrinu z distribučnej siete.

Výpadok prúdu

Oceniteľnou funkciou týchto fotovoltaických elektrární je ich pôsobnosť ako záložný zdroj v prípade výpadku prúdu.* Nami nakonfigurovaný systém vám zabezpečí plynulý chod domácnosti. Väčšinu systémov je tiež možné aj o akumulátory dopĺňať.

* záložný zdroj je možný iba pri zakúpení zariadenia BACK UP systém.

Špičkový výkon elektrárne 6,64 kWp + 10 kWh Batéria
Vhodné pre ročnú spotrebu od 5000 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 16 850 s DPH

Zľava SOLAR SYSTEM 1 000 €

Kompenzácia za dotáciu 600 €

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 0 s DPH

Dotácia 0 €*

Dotácie sú vyčerpané !

Kompletnú administratívu do ZSDIS + Inštaláciu systému vybavíme ako máloktorá firma v priemere už za 5-6 týždňov od obhliadky !


Technické informácie

Max. výkon FVE6,64 kWp
Ročná výroba
7600 kWh
Počet FV panelov16
Typ solárnych panelovJinko Solar - Tiger Neo N-type 415 Wp
Rozmer solárneho panela 1722mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-6KTL-M1
Typ batérieHuawei LUNA 2000
Kapacita batérie10 kWh
Škálovateľnosť batérie 5 - 30 kWh
Technológia batérie Lithium-železo fosfát (LiFePO4)
Funkcia záložného zdroja pri výpadku siete Nutné doobjednať zariadenie BACK UP systém
Návratnosť investície9 rokov
Počet fáz3-fázy
Výstupné napätie230 V / 400 V (50 Hz)
Využitie prebytkovBatéria LUNA 2000 + Virtuálna batéria / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Možnosť rozšírenia o ohrev vody
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE6,64 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)7600 kWh
Priama spotreba výroby + akumulácia (90% výroby FVE)6840kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (10% výroby FVE)760kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5 %
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9 %
Ročná úspora v 1. roku1111 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1582 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM)8 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
Životnosť batérieviac ako 16 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 15 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Batéria Huawei LUNA 2000: 10 rokov 
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 4,15 kWp + 5 kWh Batéria

1. Fázová

Výkon 5,81 kWp + 5 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 6,64 kWp + 10 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 8,30 kWp + 10 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 9,96 kWp + 15 kWh Batéria

3. Fázová