Ako ušetriť za elektrinu

Ako ušetriť za elektrinu

Ako ušetriť za elektrinu

Vyúčtovania za elektrinu v kWh, či elektromer ukrytý v rozvodovej skrinke sú často nezrozumiteľné natoľko, že sa v nich bežní ľudia nevyznajú. Na druhej strane si však uvedomujeme, že vaňa teplej vody či denné používanie elektrospotrebičov nie sú lacnou položkou. Berieme ich zároveň ako nemennú súčasť, niečo, čo pravidelne rastie a my to nedokážeme ovplyvniť. Rok 2021 opäť ukázal rýchly nárast cien elektrickej energie. Jej cena je pri fotovoltaických paneloch fixná, čo je pri takomto tempe nárastu dôležité pozitívum ak sa zamýšľame nad ich inštaláciou. Začneme však zdrojom ich fungovania, slnečným žiarením.

Slnečné žiarenie je jednoznačne hlavným zdrojom energie Zeme. Skutočnou energiou slnečného žiarenia je takzvaná solárna konštanta, ktorá dopadá na meter štvorcový. Mimo atmosféry je to približne 1 360 W/m². Na povrch Zeme však neprenikne všetko žiarenie, časť sa odrazí a rozptýli v atmosfére, takže intenzita žiarenia ktoré skutočne dopadne je približne 1 000 W/m² = 1 kilowatt. Hovoríme o hodnote na jeden meter štvorcový, pričom Zem má až 127 400 miliárd m². Tá by bola pri pohľade zo Slnka ledva viditeľná na oblohe. Znamená to, že drvivá väčšina slnečného žiarenia ide mimo Zeme. Vyjadriť výkon Slnka je jednoducho nepredstaviteľný a číslom neuchopiteľný údaj. V kilowattoch 386 a za tým 24 núl, teda 386 000 000 000 000 000 000 000 000 kW.

Slovensko má veľmi vhodné podmienky na získavanie elektriny zo slnečného žiarenia, pretože celková doba slnečného svitu je na našom území približne 1600 hodín ročne. Solárny systém však pracuje aj keď je obloha zatiahnutá. Dôvodom je využívanie rozptýleného a odrazeného žiarenia, túto schopnosť majú aj dnešné moderné fotovoltaické panely ako napríklad od spoločnosti Q-CELLS.

Ak chceme ušetriť na cene elektrickej energie, dôležitý prvý krok je ujasniť si koľko platíme, a za čo. Je možné, že vás to samých prekvapí koľko Vás skutočne stojí používanie teplej vody, plynu či elektriny. Na vykurovanie v zimnom období vynakladá väčšina domácností až 60-65% svojich celkových nákladov. Nasleduje príprava teplej vody a používanie elektrických spotrebičov. Varenie je jednou z najmenej nákladných položiek čo sa týka spotreby, to sa však z faktúr a vyúčtovania nedozviete. Celková spotreba energií väčšej domácnosti môže byť za rok až 15 000 – 25 000 kWh a náklady za energie 1 000 – 2 000 € ročne.

Na akých nákladoch teda vieme skutočne ušetriť?

Keďže už vieme, že najviac energie minieme práve na vykurovanie, mnohí by povedali že je potrebné sa zamerať práve na túto oblasť, avšak zníženie nákladov na vykurovanie hlavne v zime je pomerne zložité na riešenie. Väčší zmysel v úspore na vykurovanie je v zabezpečení, aby teplo zbytočne neunikalo, napríklad kvalitným zateplením objektu. V zime sa skrátka bez zemného plynu, dreva či iných palív nezaobídeme. Obdobie od marca do novembra však prináša možnosť, kedy je zbytočné nakupovať elektrinu, keď si ju každý z nás dokáže vyrobiť.

Na akom princípe funguje fotovoltaika?

Pojem fotovoltaika alebo fotovoltika označuje proces premeny slnečnej energie na energiu elektrickú. Tento dej nastáva pomocou fotoelektrického javu pri dopade svetla na fotovoltaický článok, ktorý následne generuje jednosmerný elektrický prúd. Takýto článok sám o sebe nedokáže produkovať dostatočne veľké  a využiteľné elektrické napätie. Práve preto sa tieto články spájajú do väčších celkov a vytvárajú celé fotovoltaické panely alebo solárne panely.

Odpoveď na otázku Ako ušetriť za elektrinu ? je pomerne jednoduchá. Sú ňou fotovoltaické solárne panely a teda montáž solárnej elektrárne, ktorou dokážeme znížiť náklady na elektrinu. Kladie dôraz aj na využívanie „čistej“ energie. Znamená to, že má minimálny dopad na bezprostredné aj globálne prostredie a jej využitie je z tohto hľadiska najperspektívnejšie. Využitie slnečnej energie je zhmotnenie slovného spojenia „cena-výkon“. Je spomedzi obnoviteľných zdrojov najlepšia a taktiež je jej využívanie výhodné z hľadiska nákladov a potenciálu úspor pre domácnosť. Finančne náročnejšou zostáva teda iba počiatočná investícia. Tá sa však stáva vďaka veľmi priaznivým cenám panelov a ponúkaným finančným príspevkom, vo forme dotácie z programu Zelená domácnostiam ,  dostupnejšia aj pre bežné domácnosti. Fotovoltaickú elektráreň tvoria dve základné zložky – spomínané fotovoltaické panely a menič napätia. Pri dopade slnečného žiarenia na solárne panely vzniká fotoelektrický jav a ony následne vyrábajú jednosmerný elektrický prúd, ktorý sa v zariadení s názvom menič napätia premení na striedavý prúd.

Mnohí ľudia si zvyknú medzi sebou mýliť solárne kolektory a fotovoltaické panely. Hlavným rozdielom je princíp ich fungovania. Obe zariadenia absorbujú slnečné lúče a premieňajú ich na energiu, preto ich spoločne nazývame solárne panely. Solárny kolektor využíva slnečnú energiu výlučne na výrobu tepla, zatiaľ čo fotovoltaický panel premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Kým solárne kolektory môžete využiť len na ohrev vody, fotovoltaické panely Vám zabezpečia elektrickú energiu.

Aby bol vyrábaný elektrický prúd prakticky využiteľný, je potrebné zmeniť ho z jednosmerného na striedavý. Túto zmenu zabezpečuje menič , ktorý je tak kľúčovou súčasťou systému, ktorý nazývame aj ako domáca solárna elektráreň alebo ho nájdeme aj pod skratkou FVE čo znamená fotovoltaická elektráreň.

Hlavným účelom domácej fotovoltaickej elektrárne je priama spotreba takto vyrobenej elektriny v domácnosti alebo jej akumulácia do batérií alebo do ohrevu vody. FVE sa najčastejšie zapája ako on grid systém, ktorý je napojený na verejnú distribučnú elektrickú sieť. Tento spôsob predstavuje najefektívnejšie riešenie. Keď je výkon panelov dostatočný, spotrebiče v domácnosti odoberajú elektrickú energiu zo solárnej elektrárne. Zmenou počasia a poklesom výkonu elektrárne čerpajú elektrinu aj z verejnej siete alebo, ako bolo spomenuté, ďalšou možnosťou je ich kombinácia s batériami, kedy vznikne hybridná fotovoltaická elektráreň s batériami a čerpajú energiu, ktorá je uložená v batériách.

 

Kedy sú pre Vás vhodné fotovoltaické panely?

Predovšetkým ak miniete dosť elektriny práve vtedy, keď svieti slnko a viete ju ideálne aj obratom spotrebovať. Či už máte klimatizáciu alebo napríklad tepelné čerpadlo, cirkuláciu či filtráciu v bazéne, závlahy alebo iné spotrebiče, ktorých využitie sa zhoduje s tým, kedy svieti slnko najviac. Veľmi výhodným riešením je prebytky z elektrárne usmerniť na ohrev vody, ak vlastníte elektrický bojler alebo na predohrev, ktorý sa pripája na plynový bojler, kde sa voda vo vašom primárnom bojleri iba dohreje o pár stupňov na vašu požadovanú teplotu a tým sa zníži aj spotreba plynu. Skladovať takúto energiu je drahšie a to kvôli nutnosti mať batériu, avšak ak vlastníte fotovoltaickú elektráreň s batériami, stávate sa viac energeticky nezávislejšími, takúto elektráreň v našej ponuke nájdete v kategórii hybridné fotovoltaické zostavy s batériami.

V súčasnosti je málo ľudí, ktorí objavili výhody a potenciál využitia slnečnej energie a teda výhody inštalácie fotovoltaickej elektrárne na rodinný dom. Naším cieľom je prispieť k tejto zmene. Šetríme peňaženku a súčasne neplytváme tým, čo zaťažuje planétu. A práve preto vám prinášame možnosť zmeny. Staňte sa energeticky menej závislý obstaraním jedného z našich ponúkaných solárnych systémov. Ponuka solárnych systémov alebo inak ponuka fotovoltaických elektrární na našej stránke je prispôsobená podľa vašej ročnej spotreby elektrickej energie.