Fotovoltaický ohrev vody TÚV

Schéma zapojenia fotovoltaiky na ohrev TÚV

Výkon 2,83 kWp - 5 panelov

OHREV TÚV

Výkon 3,39 kWp - 6 panelov

OHREV TÚV