On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 6,44 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 6,44 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 6000 kWh

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – GOODWE

€ 3 700 s DPH

Dotácia 3000 €*

Platí aj v BA kraji

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – HUAWEI

€ 4 100 s DPH

Dotácia 3000 €*

Platí aj v BA kraji

DOVOLENKA : Tel. č. +421 917 864 137 bude dostupné od 30.07.2024
- Vaše požiadavky zodpovieme po tomto termíne


Technické informácie

HUAWEI
Max. výkon
6,44 kWp
Ročná výroba6600 kWh
Počet solárnych panelov14
Typ solárnych panelovCanadianSolar 460 Wp
Rozmer solárneho panela1800mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-6KTL-M1
Návratnosť investície
4 roky
Počet fáz
3-fázy
Výstupné napätie
230 V / 400 V (50 Hz)
Plocha panelov
27,97 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie
Dodávka prebytkov do siete
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE6,02 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)6600 kWh
Úspora energie za rok (70% výroby FVE)4620 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (30% výroby FVE)1980 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20230,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5%
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9%
Ročná úspora v 1. roku1015 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1200 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM)4 roky
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky montérom v deň montáže
  • Odborná montáž
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 25 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,68 kWp

1. Fázová

Výkon 5,52 kWp

3. Fázová

Výkon 6,44 kWp

3. Fázová

Výkon 7,36 kWp

3. Fázová

Výkon 10,12 kWp

3. Fázová