On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 5,81 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 5,81 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 4500 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 7 990 s DPH

Zľava SOLAR SYSTEM 850 €

Kompenzácia za dotáciu 550 €

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 0 s DPH

Dotácia 0 €*

Dotácie sú vyčerpané !

Kompletnú administratívu do ZSDIS + Inštaláciu systému vybavíme ako máloktorá firma v priemere už za 5-6 týždňov od obhliadky !


Technické informácie

 HUAWEI
Max. výkon
5,81 kWp
Ročná výroba 6700 kWh
Počet solárnych panelov14
Typ solárnych panelovJinko Solar - Tiger Neo N-type 415 Wp
Rozmer solárneho panela1722mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-5KTL-M1
Návratnosť investície
6 rokov
Počet fáz
3-fázy
Výstupné napätie
230 V / 400 V (50 Hz)
Plocha panelov
27,15 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie
Dodávka prebytkov do siete
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE5,81 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra) 6700 kWh
Úspora energie za rok (80% výroby FVE)5360 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (20% výroby FVE)1340 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20220,18€
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5%
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9%
Ročná úspora v 1. roku1085 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1472 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM)6 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 25 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky montérom v deň montáže
  • Odborná montáž
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 15 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 4,15 kWp

1. Fázová

Výkon 5,81 kWp

3. Fázová

Výkon 6,64 kWp

3. Fázová

Výkon 8,30 kWp

3. Fázová

Výkon 9,96 kWp

3. Fázová