On-Grid Fotovoltaická elektráreň s výkonom 3,68 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

ON-GRID BEZ BATÉRIÍ
Špičkový výkon elektrárne 3,68 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 3000 kWh

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – GOODWE

€ 2 800 s DPH

Dotácia 1500 €*

Platí aj v BA kraji

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – HUAWEI

€ 3 100 s DPH

Dotácia 1500 €*

Platí aj v BA kraji

Cena systému s inštaláciou na kľúč


Technické informácie

HUAWEI
Max. výkon
3,68 kWp
Ročná výroba4000 kWh
Počet solárnych panelov8
Typ solárnych panelovCanadianSolar 460 Wp
Rozmer solárneho panela1800mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-3.68 KTL-L1
Návratnosť investície
5,1 rokov
Počet fáz
1- fáza
Výstupné napätie
230 V (50 Hz)
Plocha panelov
15,98 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE3,44 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)3800 kWh
Priama spotreba výroby (70% výroby FVE)2650 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (30% výroby FVE)1150 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20230,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien elek. energie ročne9,5 %
Ø ročný nárast inflácie3,9 %
Ročná úspora v 1. roku580 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)689 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM) 5,1 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 25 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,68 kWp

1. Fázová

Výkon 5,52 kWp

3. Fázová

Výkon 6,44 kWp

3. Fázová

Výkon 7,36 kWp

3. Fázová

Výkon 10,12 kWp

3. Fázová