Ohrev teplej úžitkovej vody fotovoltaikou

Ráno

V ranných hodinách sa fotovoltaická elektráreň len „rozbieha“ a prevažnú časť elektrickej energie odoberá z distribučnej siete.

Poludnie

Práve v danej animácii môžete vidieť veľkú obľúbenosť týchto fotovoltaických elektrární, pretože svoju vysokú využiteľnosť dosahujú  ukladaním prebytkov nespotrebovanej vyrobenej solárnej energie na ohrev teplej úžitkovej vody. V prípade ak nevlastníte elektrický bojler (ale napr. plynový), prebytky na ohrev vody riešime pridaním predohrevu (akumulačnej nádrže), kde je voda ohriata prostredníctvom FVE a v hlavnom bojleri sa len „dohrieva“.

Večer / slnko nesvieti

Vo večerných hodinách a v noci fotovoltaika energiu prestáva produkovať, chod domácnosti je nutné zabezpečovať z distribučnej siete. Avšak veľkou výhodou solárnych elektrární zabezpečujúcich ohrev TÚV je to, že máte veľkú časť teplej úžitkovej vody ohriatej zdarma.


Ročná spotreba od 3500 kWh

Ohrev TÚV

Ročná spotreba od 5000 kWh

Ohrev TÚV

Ročná spotreba od 7500 kWh

Ohrev TÚV