Fotovoltaické elektrárne s batériami – Výkon 7,36 kWp + 14 kWh Batéria

Ako funguje hybridná elektráreň s batériami počas 24 hodín?

Ráno

V ranných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia, fotovoltaika nevie využiť svoj potenciál na dostatočné pokrytie energetického výdaja domácnosti a ak sú batérie bez zásoby energie, systém autonómne pokryje potrebu energie z distribučnej siete.

Poludnie/ jasno

Tieto fotovoltaické elektrárne dimenzujeme tak, že cez deň dokážu vyprodukovať viac energie, než sa v domácnosti minie. Čo sa následne odzrkadľuje v ukladaní prebytočnej energie v akumulátoroch. V tomto procese systém nečerpá elektrinu z distribučnej siete a chystá sa na následné využitie energie z batérií, ktoré prichádzajú na rad vo večerných hodinách alebo v prípade nepriaznivého počasia.

Večer / slnko nesvieti

Po zotmení, fotovoltaika nie je schopná generovať energiu. Avšak počas dňa sa v batériách naakumuluje dostatočné množstvo energie, aby zabezpečilo prevádzku spotrebičov. Ak sa stane, že sa energia v batériách spotrebuje, systém v prípade potreby samostatne začne čerpať elektrinu z distribučnej siete.

Výpadok prúdu

Oceniteľnou funkciou týchto fotovoltaických elektrární je ich pôsobnosť ako záložný zdroj v prípade výpadku prúdu.* Nami nakonfigurovaný systém vám zabezpečí plynulý chod domácnosti. Väčšinu systémov je tiež možné aj o akumulátory dopĺňať.

* záložný zdroj je možný iba pri zakúpení zariadenia BACK UP systém.

Špičkový výkon elektrárne 7,36 kWp + 14 kWh Batéria
Vhodné pre ročnú spotrebu od 7000 kWh

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – GOODWE

€ 9 000 s DPH

Dotácia 3500 €*

Platí aj v BA kraji

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam – HUAWEI

€ 11 900 s DPH

Dotácia 3500 €*

Platí aj v BA kraji

DOVOLENKA : Tel. č. +421 917 864 137 bude dostupné od 30.07.2024
- Vaše požiadavky zodpovieme po tomto termíne


Technické informácie

Max. výkon FVE7,36 kWp
Ročná výroba
8000 kWh
Počet solárnych panelov16
Typ solárnych panelovCanadianSolar 460 Wp
Rozmer solárneho panela1800mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-8 KTL-M1
Typ batérieHuawei LUNA 2000
Kapacita batérie14 kWh
Škálovateľnosť batérie7 - 41 kWh
Technológia batérieLithium-železo fosfát (LiFePO4)
Funkcia záložného zdroja pri výpadku siete Nutné doobjednať zariadenie BACK UP systém
Návratnosť investície6,3 rokov
Počet fáz3-fázy
Výstupné napätie230 V / 400 V (50 Hz)
Využitie prebytkovBatéria LUNA 2000 + Virtuálna batéria / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie (Max. 30 kWh)
Možnosť rozšírenia o ohrev vody
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE7,31 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra)8000 kWh
Priama spotreba výroby + akumulácia (90% výroby FVE7200 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (10% výroby FVE)800 kWh
Ø cena elek. energie v roku 2023 0,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie 0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5 %
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9 %
Ročná úspora v 1. roku1380 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1900 €
Návratnosť investície (systém so zľavou SOLAR SYSTEM) 6,3 rokov
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
Životnosť batérieviac ako 16 rokov
  •  Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky v deň montáže
  • Odborná montáž fotovoltaickej elektrárne
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 25 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Batéria Huawei LUNA 2000: 15 rokov 
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 3,68 kWp + 7 kWh Batéria

1. Fázová

Výkon 5,52 kWp + 7 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 6,44 kWp + 14 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 7,36 kWp + 14 kWh Batéria

3. Fázová

Výkon 10,12 kWp + 14 kWh Batéria

3. Fázová