AKCIA – GoodWe s výkonom 9,89 kWp

Solárne panely, Fotovoltaika

AKCIA - GoodWe
Špičkový výkon elektrárne 9,89 kWp
Vhodné pre ročnú spotrebu od 7500 kWh

Cena s inštaláciou

systému ihneď

€ 10 890 s DPH

Zľava SOLAR SYSTEM 1 500 €

Kompenzácia za dotáciu 900 €

Cena s dotáciou Zelená

domácnostiam II

€ 0 s DPH

Dotácia 0 €*

Dotácie sú vyčerpané !

Kompletnú administratívu do ZSDIS + Inštaláciu systému vybavíme ako máloktorá firma v priemere už za 5-6 týždňov od obhliadky !


Technické informácie

HUAWEI
Max. výkon
9,68 kWp
Ročná výroba10 900 kWh
Počet solárnych panelov22
Typ solárnych panelovTrina Solar Vertex S+ 440Wp
Rozmer solárneho panela1762mm x 1134mm
Typ meniča napätiaHuawei SUN2000-10KTL-M1
Návratnosť investície
4 roky
Počet fáz
3-fázy
Výstupné napätie
230 V / 400 V (50 Hz)
Plocha panelov
45,77 m2
Využitie prebytkovVirtuálna batéria / Batéria LUNA2000 / Ohrev TÚV
Možnosť pridania optimizérov
Možnosť rozšírenia o batérie
Dodávka prebytkov do siete
Využitie virtuálnej batérie
Dotácia
Max. výkon FVE9,89 kWp
Ø vyrobená energia za rok (mesto Nitra) 10900 kWh
Úspora energie za rok (70% výroby FVE)8720 kWh
Uloženie do virtuálnej batérie (30% výroby FVE)2180 kWh
Ø cena elek. energie v roku 20230,18 €
Cena čerpania z virtuálnej batérie0,09 €
Ø nárast cien energie ročne9,5%
Ø priemerný ročný nárast inflácie3,9%
Ročná úspora v 1. roku1670 €
Ø ročná úspora FVE počas návratnosti investície (so zohľadnením inflácie a nárastu cien energií)1860 €
Návratnosť (systém s dotáciou) 4 roky
Životnosť FV Panelovviac ako 30 rokov
  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • Administratíva spojená so získaním finančného príspevku Zelená domácnostiam II
  • Doprava fotovoltaiky montérom v deň montáže
  • Odborná montáž
  • Predvedenie funkčnosti fotovoltaiky a jej ovládania
  • Zabezpečenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
  • Administratíva ohľadom zapojenia fotovoltaiky do distribučnej sústavy 

Záruka na celé dielo: 36 mesiacov

Záruky na komponenty
Solárne panely materiál a technológia: 25 rokov
Solárne panely výkon: 30 rokov
Menič napätia Huawei: 10 rokov
Konštrukcia K2 Systems: 12 rokov

Výkon 4,30 kWp

1. Fázová

Výkon 5,59 kWp

3. Fázová

Výkon 6,45 kWp

3. Fázová

Výkon 8,17 kWp

3. Fázová

Výkon 9,89 kWp

3. Fázová